Projekt: Vianoce!


Ak je Boh s nami, kto sa nám postaví?

Ak je Boh s nami, kto sa nám postaví?

Projekt:Vianoce! |

V každom z nás sa v tomto čase narodil Kristus. Prišiel k nám, aby bol s nami v každodenných starostiach aj radostiach. A dnes k nám hovorí, aké je to všetko úžasné a ubezpečuje nás, že ak je s nami ON, nikto nám nemôže ublížiť a nič z tohto sveta nás nedokáže zraziť k zemi. Čítať ďalej »


Sme členmi nebeskej rodiny

Sme členmi nebeskej rodiny

Projekt:Vianoce! |

Dnes je výnimočný deň, to asi všetci vieme. Sám Boh prišiel na zem, dať nám samého seba. A ak prijmeme tento dar, staneme sa Ježišovými bratmi. Staneme sa členmi nebeskej rodiny. Len si to predstavme... Čítať ďalej »


Boh čaká aj na Tvoje ÁNO

Boh čaká aj na Tvoje ÁNO

Projekt:Vianoce! |

Skúsme sa vžiť do Máriinej kože. Mladé dievča žijúce jednoduchým, skrytým životom niekde v malej dedinke v Galilei. Zasnúbená, žijúca v tichosti, navonok ničím výnimočná. A jedného dňa prichádza anjel, pozdravuje ju ako plnú milosti. Čítať ďalej »


Centrum života

Centrum života

Projekt:Vianoce! |

Kto je v centre môjho života? Som to snáď ja, moja šikovnosť, plány, alebo Božia prozreteľnosť? Hoci nám Pán dal slobodnú vôľu a rozum, je pre nás lepšie, ak uverím Bohu a plánom, ktoré so mnou má a prijmem ich v pokoji, dôvere, odovzdanosti srdca. Čítať ďalej »


Zákon vs. Láska

Zákon vs. Láska

Projekt:Vianoce! |

Spravodlivý človek nemal v Starom zákone význam morálne celistvej osoby. Písmo však pod pojmom spravodlivý človek chápe človeka verného Písmu a Mojžišovým predpisom. A Jozef bol spravodlivý človek. Čítať ďalej »