Jelly majú doskúškované

Jelly majú doskúškované

Nováčky z nášho SCVČ a strediska Laura „Jelly“ absolvovali po ročnej príprave svoje prvé skúšky. Nešlo len o teoretické vedomosti, ale aj o kreativitu, či komunikatívnosť a okrem odvahy preukázali aj iné vlastnosti začínajúcej animátorky.

Všetko prebiehalo v dobrodružnej atmosfére, nechýbal stres i troška strachu pred mini testíkom zo všetkých informácií, ktoré dievčatá celý rok raz do mesiaca získavali prostredníctvom vzdelávacej aktivity na rôzne témy osobnostného rastu a preventívneho výchovného systému don Bosca.

Príležitosť pre dokázanie praktických zručností mali cez víkend pred skúškami, kde sa ako animátorky na stanoviskách zapojili do Farského dňa detí a nielen to, jeho koncepciu spoločne naplánovali a po udalosti zhodnotili.

Posledným bodom skúšok sa stal po eseji o živote Main a videu, v ktorom mali akýmkoľvek spôsobom odpovedať na otázku „Prečo chcem byť animátorkou?“ osobný pohovor, v ktorom bola každá z adeptiek predovšetkým pozitívne a motivačne ohodnotená ich zodpovednou animátorkou Ľudkou Kuľhovou a zodpovednou sestrou Dagmarou Čepelovou.

Úsilie a investovanie prinieslo želané ovocie nielen v podobe nových 9 začínajúcich animátoriek, nepopierateľne úspešných v skúškach, v SCVČ a stredisku Laura, ktoré by mali zložiť svoje animátorské sľuby 25.8. 2017 na dievčenskom animátorskom plánovaní.

Pre priblíženie atmosféry klikni tu

Dagmara Čepelová

20.06.2017 22:51