Dosca dona Bosca...už po druhýkrát!

Dosca dona Bosca...už po druhýkrát!

Všetci milovníci divadla! 8. - 10. marca sa pripravuje druhý ročník úspešného a obľúbeného divadelného školenia Dosca dona Bosca. Ide o praktické divadelné školenie, súčasťou ktorého bude práca na dramatickom výstupe.

Pozvaní sú naň nielen tí, ktorí pracujú s divadlom a hercami: režiséri, dramaturgovia a scenáristi, ale aj samotní herci, divadelní nadšenci, fanúšikovia, prípadne tí, ktorých zaujímajú  veci nové a chcú sa dozvedieť niečo viac o dobrom divadle v duchu myšlienky Karla Čapka: "Umenie nie je luxus, je to bezprostredná potreba človeka".

Garant školenia: Kultúrny tím Laury, združenia mladých a Laura, združenie mladých

Lektor školenia: Mgr. Art Barbora Jurinová (vyštudovala DAMU v Prahe, pracuje ako vedúca Oddelenia galerijnej pedagogiky v Slovenskej národnej galérii a pedagogička literárno - dramatického odboru v ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave)

Patrón školenia: Bl. Ján Pavol II.

Čas: 8.-10. 3. 2013

Miesto: Dubnica nad Váhom

Účastnícky poplatok: 6€ pre členov združenia Laura, 9€  pre nečlenov (v cene je zahrnutá strava, ubytovacie priestory a materiály)

PRIHLASOVANIE: prihlášku si môžete stiahnuť TU.

Vyplnené prihlášky posielajte do 28.02.2013 na mail: kulturnytimlaury@gmail.com

Nájdete nás aj na facebooku: ako kultúrny tím alebo ako Doscu don Bosca :)

Tak príď a ...zaži divadlo!

 

 

Kufor Quido

18.02.2013 17:53