Ako účastníci Mediálnej školy zlato v hrdle kuli

Ako účastníci Mediálnej školy zlato v hrdle kuli

Prvý októbrový víkend sa v Žiline zišli mladí mediálnici zo saleziánskych stredísk. Cieľom tohtoho už tretieho stretnutia bolo naučiť sa niečo o sebaprezentácii, verbálnej a neverbálnej komunikácii, vystupovaní na verejnosti, či tvorbe rozhlasovej hry.

V piatok večer sa každý účastník predstavil svojou videovizitkou. „Tú moju som začala robiť asi tri týždne pred kurzom, ale bolo ťažké vymyslieť, čo mám natočiť. Páčilo sa mi to však, lebo mám rada kreatívne veci. Pri natáčaní mi pomáhali rôzni ľudia, najmä kamaráti. Je dobrý pocit vedieť, že som dokázala sama vyprodukovať video na päť minút, ktoré malo zmysel,“ povedala účastníčka Zuzana Rudnayová.

Ďalší deň ich už čakali praktické bloky s lektorom, ktoré viedol herec Stanislav Staško. Počas šiestich vyčerpávajúcich hodín sa účastníci venovali verbálnemu prejavu, hlasovým cvičeniam a rôznym užitočným tipom k príprave rečníckeho prejavu a celkového vystupovania. „Všetko ma veľmi zaujalo. Keďže v budúcnosti chcem byť moderátor, najväčším prínosom bola pre mňa práve sobota,“ povedal Martin Ondruš, jeden z účastníkov.

Okrem tréningu s lektorom účastníkov čakal aj blok o reklame, jej vplyve a pôsobení na ľudí. Večerným hosťom bola moderátorka a redaktorka Slovenského rozhlasu Zuzana Gajdošíková, ktorá im počas besedy priblížila špecifiká práce v rozhlase.

Posledný deň kurzu bol venovaný tvorbe rozhlasovej hry. Účastníci sa rozdelili do menších skupín, v ktorých nacvičovali scenáre hry a s nimi súvisiace ruchy a pripravovali sa tak na svoju rozhlasovú premiéru. „Bola to moja prvá skúsenosť s nahrávaním hry. Zo začiatku som sa bál ako to celé dopadne. No strach po čase opadol, a celé som si to užíval. Som rád, že som si to mohol vyskúšať,“ povedal účastník Marek Červienka.

„Znovu som stretla úžasných ľudí, s ktorými som si užila veľa zábavy. Školitelia nám odovzdali všetko, čo bolo v ich silách, a za to som im vďačná,“povedala Mária Šimová.

Mediálna škola je dvojročný projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií, ktorý od roku 2009 realizuje Laura, združenie mladých v spolupráci so sestrami saleziánkami a saleziánmi. 

Text: Mariana Michalková

Fotky: Maroš Leškovský a Mária Šimová

MeŠ

12.10.2012 08:26