Adventné tipy pre deti a animátorov

Adventné tipy pre deti a animátorov

Zozbierali sme niekoľko tipov a námetov, ktoré môžete využiť pre deti i animátorov počas adventného obdobia.

Iniciatívy, ktoré rozširujú srdce. Okolo nás môžeme pozorovať niekoľko iniciatív, do ktorých sa môžeme zapojiť aj s našim stretkom či s ostatnými animátormi.

 

>> Projekt Vianoce

Tak ako každý rok si náš projekt kladie za cieľ pomáhať čitateľom pri budovaní duchovného vzťahu s Bohom prostredníctvom modlitby a Svätého Písma a pripraviť sa tak na pokojné prežívanie vianočných sviatkov. Zamyslenia budú pribúdať potom každý deň od prvej adventnej nedele až do 26.12. a nájdete ich ma tejto FB stránke.

 

>> Adventný kalendár

Projekt strediska v Dubnici nad Váhom s mottom - Máš na to dobre sa pripraviť na Vianoce

 

>> Rodina, hecni sa!

Adventná príprava pre rodiny v Trnave

>> Adventný medailón

Adventné úlohy a duchovné inšpirácie z Daliborko

>> Zastavme sa v tichu ...

Obmedzme to, čo nás vzďaľuje od Pána Ježiša a posilnime to, čo nás k nemu približuje. Zastavme sa, stíšme sa, spoznávajme svoje vnútro. Venujme čas osobnej modlitbe, čítajme si Sv. písmo, častejšie prichádzajme na sv. omšu, dôkladne sa pripravme na sv. spoveď, prečítajme si zaujímavú knižku, píšme si denník so svojimi modlitbami. Spoločenstvo Efata má adventnú  výzvu vychádzajúc z konceptu Exodu, len skrátené na 24 dní.

 

>> Čítanie Sv. písma – Evanjelium podľa Lukáša

Evanjelium podľa Lukáša má 24 kapitol. Od 1. do 24. 12. môžeme každý deň čítať jednu kapitolu z tohto evanjelia, aby sme lepšie spoznali život a učenie Toho, na Ktorého narodenie sa pripravujeme. Urobme si každý deň aspoň jednu poznámku z prečítanej kapitoly, prípadne sa snažme vybrať jednu myšlienku, ktorú by sme chceli aplikovať, preniesť do svojho života. Zapíšme si to a napr. na spoločnom online stretku sa každý týždeň spolu s animátormi môžeme pozdieľať ako sa nám darilo v čítaní, čo nás zaujalo, čo sme si poznačili, čo sme si snažili zobrať do každodennosti.

 

>> Detský adventný kalendár

Spoločenstvo Efata pripravilo a publikovalo detský adventný kalendár, ktorého cieľom je radostnou a hravou formou priviesť deti k tomu, aby si pripravili srdiečko na prežitie Vianoc a za pomoci postavičiek z Betlehemu sa detskými krokmi približovali k svätosti.

 

>> Jesseho strom

Portál zastolom.sk uverejnil aktivitu s názvom Jesseho strom, ktorá predstavuje rodokmeň Ježiša Krista. Spočíva v pravidlenom čítaní konkrétnych úryvkov zo Svätého Písma počas celého Adventu a postupného tvorenia stromu, na ktorý každý deň pribudne symbol zodpovedajúci danému čítaniu. Vysvetlenie podstaty tejto aktivity, spolu s postupom jej realizácie a prílohami nájdete na tomto odkaze.

 

>> Naplnil sa čas

Brožúrka, ktorá môže byť dobrou pomôckou pre deti. Každý deň počas adventu sa deti zoznámia s jednou biblickou postavou, prečítajú si vybrané texty zo Svätého písma s oboznámia sa s posolstvom. Pre ľahšie pochopenie posolstva textu či života biblickej postavy na nich čaká konkrétna aktivita.

 

>> Darujme úsmev

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku už po siedmykrát rozbieha projekt Darujme úsmev. Tento ročník našej adventnej zbierky je výnimočný tým, že sa zamerali viac ako inokedy na pomoc núdznym študentom. Všetko dôležité o zbierke a možnostiach zapojenia sa je dostupné na stránke: www.exallievi.sk/darujmeusmev

>> Koľko lásky sa zmestí do kravice topánok - www.kolkolasky.sk

Môžeme navrhnúť rodinám detí, animátorom aby pripravili krabicu plnú malých radostí pre seniorov. Nezabudnite pribaliť duchovný darček, modlitbu za toho, komu bude darček darovaný. Môžete si určiť jedného z animátorov, ktorý vyzbiera darčeky a odovzdá ich kontaktnej osobe.

 

>> Adventná výzva

Projekt Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 29. novembra do 24. decembra. Tentokrát bude projekt spojený s iniciatívou farnosti misionárov Saletínov v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet, ktorá pozvala všetkých do Adventnej výzvy. Viac info.

 

>> Podeľ sa

S animátormi sa môžeme dohodnúť, že počas adventného obdobia sa zriekneme, napr. obľúbenej sladkosti, ktorú si rád kupujem a za ušetrené peniažky kúpime spoločný darček pre dieťa. Taktiež mu môžeme vyrobiť aj vlastnoručne vyrobený darček a pribaliť list.


 

 

 

 

 

Laura

28.11.2020 11:29