Ako hovoriť s deťmi o vojne

Ako hovoriť s deťmi o vojne

Ponúkame tipy pre animátorov, dobrovoľníkov či rodičov k aktuálnej téme ...

Deti a mladí vnímajú, čo sa deje okolo nás a téma vojny na Ukrajine je pre ne živá a aktuálne. Mnohí sledujú správy, sociálne siete. Po pandemickom období znova do ich života prichádza neistota a strach.

 

Ako reagovať, ak túto tému pred nami otvoria?

 • Nepriehliadnime ich túžbu či potrebu o téme hovoriť. Venujme čas spoločnej diskusii a debate aj na úkor našich naplánovaných aktivít.
 • Buďme dobrými poslucháčmi a ukážme im, že nás zaujíma, čo si myslia, čo cítia.
 • Pýtajme sa ich, čo vedia o téme, čo si prečítali, čo počuli. Môže to byť odrazový mostík pre našu debatu
 • Doplňme ich informácie o vecný opis toho, čo sa deje. Ak majú otázky, pravdivo im odpovedzme. Voľme taký jazyk a hĺbku informácíí, aby boli primerané ich veku. Nechceme, aby deti odišli s ešte väčším strachom. Neznižujme vážnosť vojny, ale pamätajme, že nie je potrebné, aby zvlášť mladšie deti poznali všetky podrobnosti a krvavé detaily o tom, čo sa deje.
 • Držme se faktov. Nevymýšľajme či nedávajme dohady, čo sa môže diať ďalej. Nehovorme o tom, aké hrozné veci sa môžu v budúcnosti diať.
 • Ak sa chceme podeliť o svoje názory, hovorme o tom, ako vnímame vojnu všeobecne. Dajem jasne najavo, že násilie nie je dobrý spôsob ako sa konflikty riešia. Zdôraznime im, že nie je v poriadku porušovanie práv druhých a medzinárodných práv.
 • Povzbudzujme u detí súcit s tými,  ktorých sa vojna bezprostredne týka. Možno niektorí majú známych priateľov či rodinu medzi Ukrajincami. Taktiež môžu poznať aj Rusov v rodine či medzi kamarátmi, a tí nemajú nič spoločné s agresiou a tiež môžu ma strach o svojich blízkych.
 • Hovorme s nimi o tom, čo môžeme pre ľudí zasiahnutých vojnou urobiť, aké máme možnosti ako stretko či jednotlivci.
 • Starších veďme  k tomu, aby hľadali overené informácie, prípadne aby si informácie overovali a vedli ich rozoznať od fake news. Aj dezinformačná vojna je súčasťou tohto konfliktu.
 • Hovorme o ľuďoch, ktorí pomáhajú. Rozprávajme o ich službe, aby deti vedeli, že existuje mnoho dobrých a láskavých ľudí.
 • Uistime deti, že je veľa profesionálov, ktorí sa starajú o naše bezpečie - vojaci, politici, policajti, lekári a mnoho iných .
 • Buďme im dobrým príkladom. Pre deti je dôležité vidieť, ako sa mi k veci postavíme, že sa dokážeme postaviť na stranu tých, ktorí trpia, prípadne aktvívne hľadáme cesty ako pomôcť.  Aj takto im pomôžeme sa vyrovnať s vlastnými obavami.

 

Máme otvárať tému vojny my?

Je nepravdepodobne, žeby deti o vojne nevedeli, žeby sa ich správy o nej nedotkli. Ak si nie ste istí, či tému otvoriť, nechajte to na deti. Spýtajte sa ich na úvod stretka, čo majú nové, čo zažili ... Určite niekto túto tému spomenie či otvorí. Potom už postupujte podľa bodov vyššie. Ak téma nezaznie, možno ešte nie je čas túto tému otvárať.

 

Čo je ešte dobre vedieť

Je možné, že viac úzkostlivejšie deti neprídu na stretko, lebo sa boja a chcú byť doma s rodičmi. Rešpektujme ich.

Ak na stretku si všimnete dieťa, že je veľmi úzkostlivé a má veľký strach, či výraznejšiu zmenu v správaní a pod. upozornite na to rodičov. Povedzme im, že úzkosť a strach plynie z toho, čo sa okolo nich deje, čo počujú o vojne a odporučte im sa doma porozprávať o tom.

 

Zdroj 

 

 

Organizujú sa prednášky a semináre na túto tému. Napríklad:


 

 

Laura

25.02.2022 14:02