Kniha na povzbudenie

Kniha na povzbudenie

Neuhasiteľný plameň od Gemmy Galgani

Obraz svätej Gemmy Galgany na obale knihy presne vystihuje život tejto svätice. Jej ruky boli vždy zopäté v modlitbe a zrak mala zdvihnutý dohora k večnému príbytku nášho Spasiteľa. Takto ju videl aj jej spovedník páter Germano, ktorý ju často navštevoval. Videl v nej výnimočnú svätú ženu, neustále modliacu sa, prosiacu, trpiacu a dávajúcu seba ako obetu za hriechy ľudstva. Od prvého stretnutia s Gemmou sa v ňom prebudila túžba zaznamenať každé jej slovo a modlitbu. Ako sám povedal: „Netúžim napísať nejaký historický životopis, ale chcem ukázať, ako Božia milosť pôsobí v Gemminej duši.“ Jeho vyjadrenia neporušujú spovedné tajomstvo, ale jemným spôsobom ukazujú Gemminu trpezlivosť, pokoru, poslušnosť a obdivuhodnú vieru. Jej túžba obetovať sa a trpieť pre Krista bola odmenená tými najväčšími darmi, ktoré môže darovať iba samotný Boh.
Gemma dostala milosť vidieť a rozprávať sa s Ježišom, Pannou Máriou, anjelom strážnym a svätcami ako svätý Gabriel Possenti alebo svätá Margita Mária Alacoque. Najväčším darom boli pre ňu stigmy ukrižovaného Ježiša, ktoré dostávala každý štvrtok a piatok. Mala extázy, počas ktorých bola bičovaná a tŕním korunovaná. Na ľavom pleci mala veľkú ranu spôsobenú ťarchou kríža, podobnú ako mal Ježiš. Prežívala všetky bolesti, ktoré trpel Spasiteľ na kríži. Nikdy sa nesťažovala a z povzdychom neustále opakovala: „Aké je to krásne trpieť pre môjho Ženícha, môjho milovaného Ježiša.“
Neustále bola sužovaná diablom, ktorý ju bil, ťahal za vlasy, ničil jej veci a kopal do nej. Niekedy tieto útoky trvali aj celú noc. Napriek všetkým týmto bolestiam bola Gemma preniknutá pokorou. Pre ňu to bola tá najmilšia a najdôležitejšia cnosť, ktorá sa najviac páči Nebeskému Otcovi. V jej srdci nebolo klamu. Milovala rozjímanie a s láskou počúvala Božie slovo, pretože sa túžila stať podobnou Ježišovi. Páter Germano spisoval všetky tieto milosti, ktoré boli Gemme udelené, aby ukázal, aký je Boh milosrdný voči tým, ktorí sú mu oddaní.
Prečítaním knihy budete tí, ktorí Gemmu už poznáte, nanovo umocnení v tom, že Boh koná veľké zázraky vďaka jej orodovaniu. Tí, ktorí ju ešte nepoznáte a túžite si o nej niečo prečítať, slovami tejto knihy pocítite, že Gemma je tá svätica, ktorá vám vo vašom duchovnom živote chýbala. Gemma sa stane vašou najbližšou svätou dôverníčkou. Cez ňu pocítite hojnosť Božích milostí. Jej svätosť vám prežiari srdce a vyvolá nekonečnú túžbu milovať Ježiša. Gemma vám ukáže, ako v každej maličkosti života môžeme nachádzať Ježišovu lásku, ktorá vás urobí šťastnými.

 

Knihu Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani môžete získať na Zachej.sk.Autorka recenzie: PhDr. Lenka Debnár

Laura

19.04.2021 18:47