Kurz 7 návykov je späť

 Kurz 7 návykov je späť

Prihláste sa na kurz 7 NÁVYKOV prispôsobený realite saleziánskeho prostredia. Domka pozýva záujemcov zo stredísk a saleziánskej rodiny na školenie 7 návykov

Školenie je priestorom intenzívnej práce na sebe, svojich vzťahoch a zamyslenia sa nad obsahom i spôsobom realizácie svojho poslania. Určené je pre každého, kto si chce zlepšiť svoje pracovné aj mimopracovné výsledky, vzťahy s druhými a spôsob, ako prežíva svoj život. Školenie vychádza z knihy Stephena R. Coveyho „7 návyků skutečně efektivních lidí“ a tvorí základ pre zefektívnenie a skvalitnenie vedenia (leadership) na osobnej, medziľudskej, tímovej aj manažérskej úrovni.

 

Viac o obsahoch školenia sa dočítate na www.franklincovey.cz v časti Rozvojové programy a semináře.
 

Termín a miesto

Pre absolvovanie školenia je nutné zúčastniť sa všetkých troch stretnutí, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Hotela Guľa (http://www.hotelgula.sk/).

1. kurz 8. - 10. 3. 2019 (piatok- nedeľa)
2. kurz 12. - 13. 4. 2019 (piatok- sobota)
3. kurz 3. - 5. 5. 2019 (piatok- nedeľa)
 

Stretnutia začínajú v piatok o 18:30 večerou a končia v nedeľu o 18:00. Výnimkou je druhé stretnutie, ktoré končí v sobotu večer cca o 19:00.

Poplatok
Účastnícky poplatok za celé školenie (3 kurzy) pre členov Domky alebo Laury je vo výške 100€.

Pre účastníkov, ktorí v roku 2018 nie sú členmi Domky alebo Laury je účastnícky poplatok vo výške 150€.

Prihlásiť sa za člena Domky je možné u predsedu strediska pod ktoré by si chcel patriť, prípadne na sekretariáte Domky. V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť aj vyššiu sumu (reálne náklady na školenie sú vyššie).

V cene školenia je zahrnuté ubytovanie, strava 3x denne, manuály pre účastníka, náklady spojené s organizáciou a programom školenia. 

Kapacita výchovného programu je obmedzená (max. 18 účastníkov). Po ukončení prihlasovania (20.1.2019) bude prebiehať výber účastníkov. Po ukončení výberu (začiatkom februára 2019) budeme informovať emailom všetkých prihlásených záujemcov, či boli/neboli vybraní. Účastníkom zašleme podrobné informácie.

Údaje k platbe prevodom:
č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
variabilný symbol: 201901
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

 

Požiadavky na uchádzača
•    vek minimálne 21 rokov
•    líderské predpoklady
•    skúsenosť s priamym vedením a sprevádzaním ľudí
•    motivácia pracovať na sebe, ochota konfrontovať sa a učiť novým veciam

Prihlásiť sa môžete poslaním životopisu a motivačného listu e-mailom na adresu 7navykov@domka.sk do 20. 1. 2019.
Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:
•    dôvodoch záujmu o účasť na školení
•    skúsenostiach uchádzača (angažovanosť, líderstvo, sprevádzanie)
•    oblastiach záujmu uchádzača
•    možnom prínose školenia pre uchádzača
Deadline na prihlásenie: 20.1.2019 

Deadline na úhradu účastníckeho poplatku: 15.2.2019

Laura

13.01.2019 14:36