Na miesta nové

Na miesta nové

Ak ťa zaujíma téma povolania stále viac, poď na víkendovku ...

Nie je ľahké rozhodnúť sa v povolaní a nie je ľahké rozhodovať sa samej. Preto ti ponúkame možnosti prejsť túto cestu hľadania aj s rovnako hľadajúcimi cez kurzy o rozlišovaní povolania s názvom GPS.

Cieľom kurzov je vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Dievčatá sa bližšie pozrú na manželské, rehoľné a laické povolanie. Kurzy prebiehajú v rodinnej atmosfére a v príjemnom prostredí. Dievčatá sa tu môžu cítiť slobodne a otvorene.

Najbližší kurz sa uskutoční od 16. do 18. 3. 2018 v Slávnickom Podhorí pre dievčatá od 17 rokov

Prihlásiť sa dá do 10. 3. 2018 cez gps.fma@gmail.com

Zdroj: www.salezianky.sk

Laura

23.02.2018 08:03