Týždeň modlitieb mladých za mladých prichádza!

Týždeň modlitieb mladých za mladých prichádza!

V týždni od 23. do 31. mája 2015 bude prebiehať celoslovenské podujatie: “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity pri KBS. A my sa do toho zapojíme, veď sme mládežnícke stredisko! :)

Hlavným motívom týchto dní stíšenia a oslavy Boha bude čisté srdce. Výzvou pre nás v prebiehajúcom čistom roku prípravy na celoslovenské stretnutie mladých P15 je byť “blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.”

Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšlanie – otvoria svoje srdcia Božím túžbam.

Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi:

  1. Osobnou modlitbou 

  2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách

  3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM - všade tam, kde to bude možné

  4. Odslužením sv. omše na tento úmysel.

  5. Vlastnými nápadmi… .

Viac informácií o kampani nájdete na tejto webovej stránke

 

Laura

22.05.2015 20:32