Online biblická liga Bibliq spúšťa prihlasovanie do nového ročníka

Online biblická liga Bibliq spúšťa prihlasovanie do nového ročníka

Pochopiť evanjelium Sv. Jána v nových súvislostiach. To ponúka v tomto ročníku inovatívna biblická súťaž s názvom Bibliq z dielne saleziánskeho pastoračného tímu. Online liga, postavená na princípoch hry, približuje mladým ľuďom Bibliu a pomáha im budovať návyk čítať ju denne. Prihlasovanie do druhého ročníka sa otvára 9. januára.

Krátke state z Evanjelia podľa Jána doplnené videom, mapami či vysvetľujúcimi obrázkami alebo krátkym biblickým slovníkom. To všetko nájdu mladí v denných lekciách v Bibliqu, ktoré čítajú počas troch mesiacov, a získavajú za ne body. Online súťaženie navyše dopĺňajú aj offline tímové úlohy, ktoré majú do súťaže  vniesť osobnejší rozmer a utužiť kamarátstva.
„Cieľom je, aby mladí pochopili, akými rôznymi spôsobmi sa dá čítať Sväté písmo. Chceme im ukázať, že mnohé veci, ktorým my v dnešnej dobe nerozumieme, majú logické a často až fascinujúce vysvetlenie a že Sväté písmo je tak naozaj univerzálnou knihou,“ hovorí Ján Holubčík, delegát pre pastoráciu mládeže u saleziánov don Bosca


Hoci Bibliq vznikol v saleziánskom prostredí, je určený pre kohokoľvek, koho láka spoznať nových ľudí naprieč Slovenskom, nadobudnúť vzťah ku Svätému písmu a teda aj dať nový rozmer vzťahu s Bohom. Mladí súťažia v 3- až 5-členných tímoch, ktorých súčasťou je aj sprievodca – farár, katechéta, animátor, rehoľná sestra či brat. Jeho úlohou je prihlásiť tím a sprevádzať ho počas celého trvania súťaže. Počet tímov, ktorí sa môžu prihlásiť do ligy, je obmedzený.
„Máme odozvy, že mladí zapojení do Bibliqu si po skončení súťaže vo viacerých prípadoch zaobstarali vlastnú Bibliu a snažili sa ho naďalej čítať denne. Mnohí sa tiež vyjadrili, že vďaka Bibliqu lepšie rozumejú princípom, v rámci ktorých je napísané Sväté písmo, čo zmenilo ich celkový pohľad naň,“ uvádza sr. Marta Baňasová, FMA, radkyňa pre pastoráciu mládeže Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

Bibliq je 4-mesačná online liga, ktorá prebieha od konca januára do konca mája. Ide o webovú aplikáciu prispôsobenú pre mobily, dá sa do nej vstúpiť aj cez počítač. Jej vyvrcholením je Veľká biblická víkendovka v júni. Je určená dievčatám a chlapcom od 8. ročníka ZŠ do 2. ročníka SŠ. Na jej vývoji takmer dva roky pracoval Saleziánsky pastoračný tím zložený z bratov saleziánov, sestier saleziánok a laických dobrovoľníkov. Obsahy tvoria účastníci a absolventi teologického kurzu Teológia pre mladých spolu s niektorými teológmi a teologičkami spomedzi bratov saleziánov a sestier saleziánok. Odborným garantom a recenzentom je biblista. Každý rok sa číta jedna kniha Svätého písma, v tomto ročníku to bude Evanjelium podľa Jána.


Kontakt a doplňujúce informácie: Zuzana Gondová, manažérka spoločenskej komunikácie,
gondova@saleziani.sk, 0902 558 567

Laura

10.01.2023 14:18