Púť za svoje povolanie netradičným spôsobom

Púť za svoje povolanie netradičným spôsobom

Saleziánky z projektu GPS pripravili pre dievčatá opäť ponuku zameranú na rozlišovanie povolania. Púť za svoje povolanie je konečne po dlhom čase akcia naživo. Záujemkyne môžu putovať priamo s GPS tímom alebo netradične aj samy. Po púti bude krátke online stretnutie zamerané na zdieľanie skúsenosti a zážitkov.

„Hoci koronavírus nás stále obmedzuje, nás to nezastavuje. Chceme sa spolu s Vami modliť za Vaše povolanie. Preto Vás pozývame vykonať si púť za svoje budúce povolanie. Samozrejme v rámci opatrení,“ uviedla v pozvánke pre dievčatá sestra Ala Badačová, členka tímu GPS. Organizačne je púť jedinečná, lebo dievčatá môžu putovať do mariánskych svätýň na Slovensku aj samy, kdekoľvek a s kýmkoľvek. Potrebné je urobiť si púť do 6. júna 2021.


GPS tím, v súlade s korona opatreniami a nariadeniami, ponúka aj spoločnú púť pre  východ a západ. Do Marianky 15. mája a do Šaštína 22. mája so sestrou Jankou Obalovou. Záujemkyne sa môžu prihlásiť na maily malazornicka@gmail.com.

Pre východniarky sa uskutoční púť so sestrou Ali Badačovou 5. júna do Levoče. Viac info cez mail alena.badacova@gmail.com.


Po vykonaní púte, bude pre účastníčky online zoomové stretnutie 6. júna 2021 o 16,00 hodine. Dvojhodinový program bude o zážitkoch z púte, rozprávaní
a zdieľaní fotiek z tohto vzácneho momentu. Prihlásiť sa treba mailom na gps.fma@gmail.com do 1. júna 2021.


Bližšie informácie o Púti za svoje povolanie nájdete na plagáte alebo na gps.fma@gmail.com. Priebeh a zážitky účastníčok môžete sledovať na webovej
stránke salezianky.sk alebo na facebookovej stránke gps saleziánky.

Dagmara Čepelová FMA

Laura

16.05.2021 17:50