Školenie Design Thinking od Grow with Google

Školenie Design Thinking od Grow with Google

Saleziánsky pastoračný tím v spolupráci s New Generation of Founders ponúka Školenie Design Thinking od Grow with Google.

Grow with Google je program, ktorý na Slovensku ponúka bezplatné kurzy a vzdelávanie na podporu kariérneho a osobnostného rastu.
V rámci programu vznikol unikátny projekt New Generation of Founders, ktorý ponúka online workshop v oblasti metódy Design Thinking.


Design Thinking je metóda, ktorá umožňuje vytvoriť čo najlepší produkt alebo službu na základe znalostí potrieb skutočných  používateľov/zákazníkov. Táto metóda pochádza zo Standfordskej univerzity a je celosvetovo využívaná na rozvoj obchodu, technológií a spoločnosti.


Každý produkt alebo služba by mala zodpovedať skutočným potrebám používateľov. Design Thinking je proces, ktorý práve v tomto môže pomôcť. Ide o pochopenie používateľa a jeho potrieb, hľadanie kreatívnych a nových riešení. Pomáha overiť si, či je nápad životaschopný prostredníctvom rýchleho a finančne nenáročného testovania u samotných požívateľov prostredníctvom tzv. prototypovania. Metódu dlhodobo využíva napríklad spoločnosť Google
pri tvorbe nových, inovatívnych projektov

 

Metóda je vhodná pre tých, ktorí:
● v dôsledku súčasnej krízy musia zmeniť ponúkané služby alebo produkty, aby udržali svoje podnikanie,
● chcú naštartovať nový projekt a nevedia, kde začať,
● potrebujú získať inšpiráciu do ďalšej práce, byť konkurencieschopní,
● chcú si vyskúšať kreatívnu prácu v tíme online.


Účastníci sa naučia:
● vnímať potreby používateľa / zákazníka,
● pripraviť a viesť rozhovor s pužívateľom,
● identifikovať problém / príležitosť,
● spolupracovať v tíme na hľadaní 10x lepších riešení,
● testovať prototyp s používateľom / zákazníkom,
● metódu opakovane využívať v rôznych situáciách.

 

Kedy a kde: 26. 05. 2021
Dĺžka trvania: 5 hodín, vrátane 30 min. prestávky
ONLINE (Google Meet)


Obsah workshopu:
● základy metódy Design Thinking
● vedenie empatických rozhovorov
● základné pravidlá brainstormingu
● vymýšľanie bláznivých nápadov
● kreatívne myslenie
● prototypovanie


Informácie k workshopu:
● online workshop v rozsahu 5 hodín, vrátane 30 min pauzy, prostredníctvom služby Google Meet
● viac ako 75% času je interaktívna práca v online tímoch,
● na konci každý tím získava cennú spätnú väzbu,
● účastníci po absolvovaní workshopu vedia metódu použiť v praxi,
● networking v skupine 25-42 účastníkov.


Max. počet účastníkov: 25 – 42 účastníkov


Prihlásenie: prostredníctvom formulára


Cena: KURZ JE ZDARMA

Laura

06.05.2021 14:37