Tymian 2013

Tymian 2013

Domka, Saleziáni a Spoločenstvo Tymian oznamujú všetkým miništrantom a ich priaznivcom, že miništrantský tábor Tymian 2013 sa uskutoční v dňoch 14. – 20. 7. 2013 v Rekreačnom zariadení Skalka nad Kremnicou.

V nádhernom prostredí hôr je pre chlapcov pripravené množstvo miništrantských aktivít. Ústrednou myšlienkou tábora je Metodov odkaz.V bohatom duchovno a športovo-rekreačnom programe sa sledujú korene našej viery, ktoré súvisia s príchodom sv. Cyrila a Metoda na naše územie pre 1150. rokmi. Starší miništranti sú zároveň uvádzaní do animátorstva miništrantských skupín.

Bližšie informácie sú TU a prihláška TU  alebo osobne na rastin.halko@gmail.comlusko@sdb.sk.

 

Pozvánku nájdeš aj TU.

 

don Jozef Luscoň, SDB

08.05.2013 22:58