Týždeň pre mladých

Týždeň pre mladých

V dňoch 14. - 20. novembra 2022 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. V danom týždni chceme, aby mladí prežili, že Cirkev je tu pre nich a majú v nej svoje miesto. Zvlášť, aby to zakúsili vo svojich farnostiach, stretkách či spoločenstvách, centrách pre mládež a strediskách.

Hlavným mottom tohtoročného Týždňa Cirkvi pre mládež je "ABY VO FARNOSTI PULZOVALO MLADÉ SRDCE." V rámci toho sme spolu s Hnutím kresťanských spoločenstiev detí - eRko a inštitútom O.Z.V.I.A.C. pripravili pre Vás materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu vo Vašom prostredí.  Materiály obsahujú mnohé námety na aktivity, ktoré sa dajú robiť pre mladých a s mladými, tiež texty adorácii, inšpiratívne filmy, či krížové cesty . 
 
Nájdete ich na stránke: https://erko.sk/tyzdenpremladez/
 
Týždeň Cirkvi pre mládež vyvrcholí v nedeľu 20. novembra 37. svetovým dňom mládeže, ktorý vyhlásil Svätý Otec František na sviatok Krista Kráľa. 

 

Laura

08.11.2022 11:22