Deviatnik k bl.Laure


Za čo sa chceš modliť na príhovor bl. Laury? V čom ti môže byť vzorom? Ako ťa môže inšpirovať?

 

1.deň Deviatnika -  V čom je pre nás Laurom vzorom - sleduj video tu

 

2.deň Deviatnika -  Laura Vicuňe je osobnosť nášho združenia - sleduj video tu

 

3.deň Deviatnika -  Ako ťa môže inpirovať? - sleduj video tu

 

4.deň Deviatnika -  Laura Vicuňa je osobnosť nášho združenia a je vzorom pre malých i veľkých - sleduj video tu

 

5.deň Deviatnika -  Aj ty sa nechaj ňou osloviť - sleduj video tu

 

6.deň Deviatnika -  Je pre nás veľkým vzorom - sleduj video tu

 

7.deň Deviatnika -  Laura Vicuňa je osobnosť nášho združenia - sleduj video tu

 

8.deň Deviatnika -  Laura bola jedna z nás - sleduj video tu

 

9.deň Deviatnika -  Je pre nás veľkým vzorom - sleduj video tu

 

Modlitba k bl. Laure


Blahoslavená Laura Vicuňová,
Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých.
Bola si poslušná Svätému Duchu
a čerpala si silu z Eucharistie,
vypros nám milosť,
o ktorú ťa s dôverou prosíme...
Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, 
chrániť si čistotu, verne si plniť denné
povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.
Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu,
dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. 

 

Amen.