Forty For You


Ako na zemi, tak aj v....

Ako na zemi, tak aj v....

Forty For You |

Všetkým veľmi dobre známy obraz boháča a Lazára. V úvode by sme všetci chceli byť boháčmi a v polovici úryvku už oveľa radšej Lazármi. Čo je však podstatnejšie, aká je naša priorita – mať sa blažene na zemi alebo v nebi? Ako sa na to pozeráme? Niektorí by sa mohli ohradiť, že toto je škatuľkovanie – si chudobný = si dobrý a si bohatý = zlý. Pozor na unáhlené závery. Čítať ďalej »


Služba, opäť tá služba

Služba, opäť tá služba

Forty For You |

Evanjelium plné protikladov. Tak by som stručne opísala Božie slovo na dnes. Ježiš už po tretíkrát predpovedá spoje utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie, vtom však pristupuje žena a snaží sa pre svoju rodinu, synov, zabezpečiť to najlepšie. Čítať ďalej »


Jozef – muž, ktorý koná...

Jozef – muž, ktorý koná...

Forty For You |

Tak ako každý z nás, ktorí sme sa narodili, máme svojich predkov, svoj rodokmeň, pochádzame od svojich rodičov, prarodičov... Nesieme si určité gény, povahové črty, odovzdávame rodinné tradície a zvyky a tiež našu vieru. Z generácie na generáciu. Čítať ďalej »


Štedrosť

Štedrosť

Forty For You |

Ježiš nám dáva veľké úlohy. Chce, aby sme nenasledovali len tak niekoho. Chce, aby sme nasledovali Jeho Otca. Aby sme boli milosrdní, ako je On milosrdný, aby sme nesúdili, neodsudzovali a odpúšťali si navzájom. Je to ťažká úloha. Čítať ďalej »


Keď je dobre...

Keď je dobre...

Forty For You |

Ježiš nás dnes s Petrom, Jakubom a Jánom berie na horu, aby sa nám ukázal ako Boh. Chce zbúrať naše idylické predstavy o tom, kto je to Boh. Je pre nás totiž prirodzené myslieť si, že kde je utrpenie, tam nemôže byť Boh. Ale Ježiš hovorí o svojom utrpení, ktoré ho čaká. Napriek tomu učeníci hovoria “dobre je nám tu”. Čítať ďalej »Božia spravodlivosť

Božia spravodlivosť

Forty For You |

Božia spravodlivosť je iná než tá ľudská, je výnimočná. Dnes nám Ježiš ponúka pohľad na 5. prikázanie z desatora, ktoré sa kedysi medzi Židmi chápalo úplne doslovne (čin vraždy). Ježiš dáva naň iný, trocha ,,prísnejší“ pohľad. Čítať ďalej »Ake znamenie?

Ake znamenie?

Forty For You |

Židia pokúšali Ježiša tak, že žiadali od neho znamenie z neba. Ježiš im odpovedal, že toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Čítať ďalej »


Náš

Náš

Forty For You |

Odhrniem svoju perinu, na nohy nasuniem svoje papuče, vlastnou kefkou si vyčistím zuby a učešem sa svojím hrebeňom. Spravím si pre seba raňajky a desiatu. Čítať ďalej »