Forty For You
Boh, ktorý vidí v skrytosti

Boh, ktorý vidí v skrytosti

Forty For You |

Aké ťažké je občas prijať, že sme urobili niečo dobré pre blížneho a on si to ani nevšimol alebo to zobral ako niečo úplne samozrejmé, čo nestojí za zvláštne poďakovanie. A hoci sme to urobili z lásky k nemu a k Bohu, aj tak kdesi v kútiku duše túžime po ľudskej pochvale. Čítať ďalej »


Preži pôst hlbšie

Preži pôst hlbšie

Forty For You |

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôstny projekt Forty for you. Čítať ďalej »Túžim kráčať po Tvojich cestách...

Túžim kráčať po Tvojich cestách...

Forty For You |

„Neboj sa“ sú slová, ktoré vedia povzbudiť. Neboj sa – sú to slová, ktoré nám pomáhajú upokojiť sa. Niekedy dokonca stačí byť blízko pri človeku, ktorému na nás záleží a tie slová vôbec nemusia byť ani povedané. Zrazu pocítime kdesi hlboko v srdci veľkú úľavu, útechu, pokoj. Čítať ďalej »Biela sobota

Biela sobota

Forty For You |

Skoro ráno, v prvý deň týždňa (nedeľa) dochádza k výnimočnému zvratu, ktorý má dosah na celé ľudstvo. Čo sa to vlastne stalo? Je pre mňa Ježiš ten, ktorého stretávam a denne spoznávam v ľuďoch alebo v osobnej modlitbe? Čítať ďalej »


Bez slov

Bez slov

Forty For You |

Dnes je zvláštny deň. V kostoloch sa neslúži klasická sv. omša, množstvo častí z obradu je len dnes, čítania, na ktorých pochopenie potrebujeme celý život, a zároveň je tento deň niektorým ľahostajný. Tento deň asi v plnosti nepochopíme. Čítať ďalej »


Láska slúži

Láska slúži

Forty For You |

Dnešným dňom začína Veľkonočné triduum, opäť vstupujeme do najdôležitejších udalostí v dejinách spásy. Zelený štvrtok je dňom pamiatky, dňom odkazov Krista pre Jeho nasledovníkov. Dnešný úryvok z Jána začína “A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.” a končí sa “Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.” . Čítať ďalej »