Forty For You


Zázrak

Zázrak

Forty For You |

Zázrak. Každý sa s týmto slovom už stretol. Je to síce len jedno slovo, no toľko toho v sebe ukrýva. To obyčajné, bežné a zaužívané slovo nás vovádza do veľkého tajomstva. „Zloženie“ tohto slova ma núti zastaviť sa a premýšľať: ,,Z Á Z R A K!“ Tajomstvo, ktoré je ukryté, a predsa tak viditeľné. Je to niečo, čo poukazuje až „ZA ZRAK“ môjho srdca. Čítať ďalej »


Slová (od) Boha

Slová (od) Boha

Forty For You |

Nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo. Aké povzbudivé slová, aký poklad – denne čítať Sväté písmo. Koľkokrát očakávam odpoveď, čo mám robiť, ako sa v daný moment rozhodnúť? Čítať ďalej »


Boh, ktorý JE

Boh, ktorý JE

Forty For You |

Keď Mojžiša oslovil z horiaceho kríka živý Boh, možno stratil reč. Stál bosý na zemi, ktorú sám Boh označil za svätú. Stál tam so zakrytou tvárou, lebo mal strach pozrieť sa na Boha. Ale našiel odvahu na zásadnú otázku: „Kto si? Ako sa voláš?“ Boh mu povedal: „JA SOM, ktorý som (Ex 3).“ Čítať ďalej »


Pravda

Pravda

Forty For You |

Pre všetkých ľudí je prirodzené, že túžia po pravde a chcú žiť v pravde a v slobode. A Ježiš nás učí, ako začať – je treba zostávať v Jeho slove. Čítať ďalej »Svetlo

Svetlo

Forty For You |

V dnešnom svete plnom informácii, plnom dezinformácii, vo svete rozdelenom na mnoho strán, kde je lož zabalená v pozlátku pravdy a nespravodlivosť v škrupine spravodlivosti, vo svete, ktorý je rozbúreným morom, je potrebné mať nemenný a pevný bod. Čítať ďalej »Všade prorok, doma...

Všade prorok, doma...

Forty For You |

Koľko takých rečí sme už počuli! ...z toho nič dobré nepozerá...na východe nič nie je...stade ešte nič dobrého nevzišlo...z neho nikdy nič nebude...z neho nemôže byť svätec! Čítať ďalej »