Forty For You


Všade prorok, doma...

Všade prorok, doma...

Forty For You |

Koľko takých rečí sme už počuli! ...z toho nič dobré nepozerá...na východe nič nie je...stade ešte nič dobrého nevzišlo...z neho nikdy nič nebude...z neho nemôže byť svätec! Čítať ďalej »

Boh je verný!

Boh je verný!

Forty For You |

Aj my sme chorí, hoci nie vždy si to priznáme. Potrebujeme niekedy slovo povzbudenia, pokarhania, úsmev, objatie druhého, ktoré pôsobia pozitívne na našu chorobu. Vďaka Otcovi, ktorý si týchto ľudí používa na našej ceste uzdravovania, našej premeny! Nie je to však o nich! Čítať ďalej »AHA!

AHA!

Forty For You |

„AHA MOMENTY“ – už sme toto spojenie určite počuli, teraz je to také „in“ čítať motivačné knihy, pracovať na sebe. Tak, ako kresťania to tu už máme predložené k “naštudovaniu” vyše 2000 rokov. Ježišove slová nás akosi bolia, zrkadlia nám niečo, burcujú k premene zmýšľania – k zmene seba, skutkov, svojho postoja k práci. Čítať ďalej »


„Správna modlitba“

„Správna modlitba“

Forty For You |

Moja modlitba pred zhruba štvrťrokom: „Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si nenechávam veci na poslednú chvíľu, ako moja kamarátka. Ďakujem Ti, že mám čas rozprávať sa s Tebou, a nie len večer na desať minút, ako ona včera. Ďakujem, že nie som ako ona – lenivá, dotieravá, nespoľahlivá...“ Spomenula som si na túto moju „zbožnú“ modlitbu až teraz, keď som išla písať zamyslenie. Čítať ďalej »


Som dieťa(?)

Som dieťa(?)

Forty For You |

Som učiteľka. Hoci neskúšam ústne, len písomne, dnešné evanjelium mi príde ako typické skúšanie. Zákonník skúša žiaka. Prešiel? Na výbornú. Veď sám zákonník to napokon ocenil, keď Ježišovi hovorí, že správne odpovedal. Ale čo z toho? Ježiš nie len že zrekapituloval to, čo ľudia vedeli zo zákona. Napokon, oni ho vedeli naspamäť a veľmi dobre vedeli, ktoré je najväčšie prikázanie. On toto prikázanie Čítať ďalej »


Démon mlčania

Démon mlčania

Forty For You |

Ako vieme z náuky o anjeloch, padlý anjel, čiže démon, neposadne človeka, pokiaľ sa to nehodí jeho plánom. V úryvku čítame, že tomuto posadnutému bolo znemožnené rozprávať. Čítať ďalej »