Forty For You


Rekonštrukcia

Rekonštrukcia

Forty For You |

Vieš prečo sa Jánovi učeníci a farizeji tak často a tvrdo postili? Aby urýchlili príchod mesiáša. Irónia je v tom, že už bol medzi nimi, však? Staré šaty a staré víno je zastaraný spôsob myslenia a viery. Je aj tvojím cieľom, čo najviac preháňať a doslova zodrieť ruženec? Čítať ďalej »


V dobrom aj v zlomová stránka

V dobrom aj v zlomová stránka

Forty For You |

Slová o utrpení a obeti sa nám nepočúvajú dobre. Je to skôr téma, ktorej sa vyhýbame, a keď ide o nejaké obety a utrpenie v našom živote, týchto myšlienok sa úplne stránime. Vybrať si utrpenie – v tom je niečo zlé. Vybrať si však Božiu vôľu, hoci je sprevádzaná utrpením – to je už úplne niečo iné. Čítať ďalej »


Pôst je dažďom, aby človek zakvitol

Pôst je dažďom, aby človek zakvitol

Forty For You |

Pôst je apgrejdom pre vzťah s Bohom. Skvalitňuje a zintenzívňuje komunikáciu, a tým aj našu blízkosť pri Bohu. Postiť sa neznamená byť zamračený alebo každému hovoriť, že dnes nejem sladkosti či nepočúvam hudbu... Je to činnosť, ktorá pramení v najväčšej hĺbke srdca a jej cieľom je absolútna blízkosť pri Bohu. To znamená, že pôst nerobí človeka smutným a otráveným, ale práve naopak. Je dažďom pre Čítať ďalej »


Odvaľ kameň, otvor dvere!

Odvaľ kameň, otvor dvere!

Forty For You |

Učeníci pribehli k prázdnemu hrobu, no okrem poskladanej plachty nič nenašli. Nevedeli, čo sa stalo, lebo ešte vtedy nechápali Písmo. Nevideli a nerozpoznali Božie zámery a konanie. Boli totiž úplne iné, nie z nášho sveta. Prišli od Boha. Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus k nám opäť prichádza – tentokrát Cestou, ktorá znamená Pravdu a Život. Porazil smrť a prišiel sa podeliť s Jeho víťazstvom - Čítať ďalej »


Don´t worry child!

Don´t worry child!

Forty For You |

Často máme strach... strach z neznáma... bojíme sa vykročiť vpred... Boh obetoval svojho Syna, svojho jediného Syna. Ako dôkaz svojej lásky voči nám. Dal nám ho ako ukážku, ako VZOR. Nebojme sa vykročiť po ceste tohto Vzoru. Veď čo je to takých 70 rokov života v porovnaní s večnosťou? Nemáme čo stratiť. Ale práve naopak, máme čo získať! Ježiš vstal z mŕtvych ľudia, žije večne, čaká nás, len Čítať ďalej »


Zlo kleslo! Láska vystúpila Hore!

Zlo kleslo! Láska vystúpila Hore!

Forty For You |

Je dokonané. Všetko sa zdá také smutné, prázdne. Tichom sprevádzaný dnešný deň... Ale práve naopak, dnes nepanuje smútok. Už nepanuje ani strach a úzkosť a ani smrť! Zomrel pre mňa. On nechal dnes zomrieť to, čo vo mne potrebuje zomrieť. Môj strach, moju úzkosť, moje obavy a neveru, ktorá je často spojená s hriechom. Dnes nám dáva i jeho Matku, našu Nebeskú Matku. Necháva nám ju ako oporu, ako Čítať ďalej »


Nechápem, ale chcem milovať!

Nechápem, ale chcem milovať!

Forty For You |

„Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Ježiš miluje Petra a preto sa mu snaží vysvetliť, čo robí. A aj tak nechápe. Panna Mária hovorila don Boscovi to isté: „Časom všetko pochopíš.“ A don Bosco na sklonku svojho života pochopil, čo tým myslela. Sen z detstva pochopil v starobe. Trvalo mu to celý život, hoci bol vzdelaný a s mládežou pracoval každučký deň. To, čo sa stalo v ten Čítať ďalej »


Prečo vidíš iba seba?

Prečo vidíš iba seba?

Forty For You |

Judáš bol členom tímu dvanástich, osobne mal možnosť Ježiša spoznávať, bol ním vyslaný a nielen že videl znamenia a zázraky, ale pravdepodobne sa diali aj jeho vlastnými rukami. A predsa zlyhal... Zaslepil ho zisk. Takýto na oko výhodný mešec láka každého jedného z nás. Všetci máme vo svojom živote niečo, čo nás viac alebo menej vzďaľuje od Boha, čo je pre nás dôležitejšie ako On. Vlastniť je Čítať ďalej »


Pane, ulov aj mňa!

Pane, ulov aj mňa!

Forty For You |

Boží syn, náš Vykupiteľ, vedel, že hoci jeho čas na Zemi sa kráti, že stále je tu pre ľudí. Robil zázrak, učil ako byť rybármi ľudí, hovoril podobenstvá... Apoštoli boli celý čas s ním. No ani medzi nimi nebol v bezpečí. Vedel, že ho čaká miesto v nebeskom kráľovstve – po boku Jeho Otca – nášho Pána, no tiež vedel, že niektorí nie sú správne „chytení za srdce“. Tak ako učeníci aj my sme veľakrát Čítať ďalej »


JeJeJe! (Ježiš je Jedinečný)

JeJeJe! (Ježiš je Jedinečný)

Forty For You |

Je normálne a pochopiteľné, že Máriino plytvanie vyvolalo protest. Nedá sa ospravedlniť ani podľa objektívnych a normálnych merítok. Asi mnohým z nás by napadlo, či je rozumné takto plytvať drahým olejom, keď vieme, že sú ľudia, ktorým by mohol byť užitočnejší. Ježišove slová, ktoré ospravedlňujú Máriino konanie však poukazujú na jeho blízku smrť a na výnimočnosť situácie. Ježiša nie je možné Čítať ďalej »