Forty For You


Démon mlčania

Démon mlčania

Forty For You |

Ako vieme z náuky o anjeloch, padlý anjel, čiže démon, neposadne človeka, pokiaľ sa to nehodí jeho plánom. V úryvku čítame, že tomuto posadnutému bolo znemožnené rozprávať. Čítať ďalej »


Sedemdesiatsedem  krát

Sedemdesiatsedem krát

Forty For You |

Pri tomto evanjeliu o odpustení obrovskej dlžoby a neodpustení malej mám vždy zimomriavky. Uchváti ma veľkosť charakteru kráľa, jeho milosrdenstvo, zhovievavosť, na druhej strane spravodlivosť a prísnosť. Čítať ďalej »

Stavaj na Ježišovi

Stavaj na Ježišovi

Forty For You |

V dnešnom svete každodenných starostí je predsa náročné modliť sa. Hľadieť len na Božiu tvár. Veď nemáme čas, nemáme dostatok pokoja na premýšľanie, čas omší nám nevyhovuje ani jeden deň v týždni, ľudia sú falošní a vypočítaví... Prečo máme my byť úprimní a milí? Prežehnať sa na obede medzi kamarátmi či kolegami je nevkusné a podanie pomocnej ruky prináša len starosti navyše... Čítať ďalej »


Ako na zemi, tak aj v....

Ako na zemi, tak aj v....

Forty For You |

Všetkým veľmi dobre známy obraz boháča a Lazára. V úvode by sme všetci chceli byť boháčmi a v polovici úryvku už oveľa radšej Lazármi. Čo je však podstatnejšie, aká je naša priorita – mať sa blažene na zemi alebo v nebi? Ako sa na to pozeráme? Niektorí by sa mohli ohradiť, že toto je škatuľkovanie – si chudobný = si dobrý a si bohatý = zlý. Pozor na unáhlené závery. Čítať ďalej »


Služba, opäť tá služba

Služba, opäť tá služba

Forty For You |

Evanjelium plné protikladov. Tak by som stručne opísala Božie slovo na dnes. Ježiš už po tretíkrát predpovedá spoje utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie, vtom však pristupuje žena a snaží sa pre svoju rodinu, synov, zabezpečiť to najlepšie. Čítať ďalej »


Jozef – muž, ktorý koná...

Jozef – muž, ktorý koná...

Forty For You |

Tak ako každý z nás, ktorí sme sa narodili, máme svojich predkov, svoj rodokmeň, pochádzame od svojich rodičov, prarodičov... Nesieme si určité gény, povahové črty, odovzdávame rodinné tradície a zvyky a tiež našu vieru. Z generácie na generáciu. Čítať ďalej »


Štedrosť

Štedrosť

Forty For You |

Ježiš nám dáva veľké úlohy. Chce, aby sme nenasledovali len tak niekoho. Chce, aby sme nasledovali Jeho Otca. Aby sme boli milosrdní, ako je On milosrdný, aby sme nesúdili, neodsudzovali a odpúšťali si navzájom. Je to ťažká úloha. Čítať ďalej »