Forty For You


Zlo kleslo! Láska vystúpila Hore!

Zlo kleslo! Láska vystúpila Hore!

Forty For You |

Je dokonané. Všetko sa zdá také smutné, prázdne. Tichom sprevádzaný dnešný deň... Ale práve naopak, dnes nepanuje smútok. Už nepanuje ani strach a úzkosť a ani smrť! Zomrel pre mňa. On nechal dnes zomrieť to, čo vo mne potrebuje zomrieť. Môj strach, moju úzkosť, moje obavy a neveru, ktorá je často spojená s hriechom. Dnes nám dáva i jeho Matku, našu Nebeskú Matku. Necháva nám ju ako oporu, ako Čítať ďalej »


Nechápem, ale chcem milovať!

Nechápem, ale chcem milovať!

Forty For You |

„Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Ježiš miluje Petra a preto sa mu snaží vysvetliť, čo robí. A aj tak nechápe. Panna Mária hovorila don Boscovi to isté: „Časom všetko pochopíš.“ A don Bosco na sklonku svojho života pochopil, čo tým myslela. Sen z detstva pochopil v starobe. Trvalo mu to celý život, hoci bol vzdelaný a s mládežou pracoval každučký deň. To, čo sa stalo v ten Čítať ďalej »


Prečo vidíš iba seba?

Prečo vidíš iba seba?

Forty For You |

Judáš bol členom tímu dvanástich, osobne mal možnosť Ježiša spoznávať, bol ním vyslaný a nielen že videl znamenia a zázraky, ale pravdepodobne sa diali aj jeho vlastnými rukami. A predsa zlyhal... Zaslepil ho zisk. Takýto na oko výhodný mešec láka každého jedného z nás. Všetci máme vo svojom živote niečo, čo nás viac alebo menej vzďaľuje od Boha, čo je pre nás dôležitejšie ako On. Vlastniť je Čítať ďalej »


Pane, ulov aj mňa!

Pane, ulov aj mňa!

Forty For You |

Boží syn, náš Vykupiteľ, vedel, že hoci jeho čas na Zemi sa kráti, že stále je tu pre ľudí. Robil zázrak, učil ako byť rybármi ľudí, hovoril podobenstvá... Apoštoli boli celý čas s ním. No ani medzi nimi nebol v bezpečí. Vedel, že ho čaká miesto v nebeskom kráľovstve – po boku Jeho Otca – nášho Pána, no tiež vedel, že niektorí nie sú správne „chytení za srdce“. Tak ako učeníci aj my sme veľakrát Čítať ďalej »


JeJeJe! (Ježiš je Jedinečný)

JeJeJe! (Ježiš je Jedinečný)

Forty For You |

Je normálne a pochopiteľné, že Máriino plytvanie vyvolalo protest. Nedá sa ospravedlniť ani podľa objektívnych a normálnych merítok. Asi mnohým z nás by napadlo, či je rozumné takto plytvať drahým olejom, keď vieme, že sú ľudia, ktorým by mohol byť užitočnejší. Ježišove slová, ktoré ospravedlňujú Máriino konanie však poukazujú na jeho blízku smrť a na výnimočnosť situácie. Ježiša nie je možné Čítať ďalej »


On niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti

On niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti

Forty For You |

„Hosanna Synovi Dávida!“ ... „Ukrižuj, ukrižuj ho!“ Radosť. A utrpenie. Oboje je neoddeliteľnou súčasťou života. S Ježišom dostáva jedno aj druhé hlbší zmysel. Tešiť sa z maličkostí všedného dňa rovnako ako z veľkých, výnimočných vecí, je životne dôležité najmä tam, kde je veľa utrpenia. Dobrým príkladom sú deti žijúce v biede, ktorým ich neľahký život spestrí aj hračka vyrobená z odpadkov či Čítať ďalej »


Nemôžeme rozdávať, čo sme neprijali

Nemôžeme rozdávať, čo sme neprijali

Forty For You |

Panna Mária dnes hovorí Bohu svoje áno a prijíma Ježiša do svojho vnútra, aby ho mohla darovať svetu. Boh je aj k nám nesmierne štedrý, pretože rovnako aj nám dáva možnosť každý deň prijať Krista do svojho vnútra a darovať ho svetu. My sa môžeme tiež stať pre tento svet nositeľom Krista. Môžeme sa stať niekým, kto dovolí Ježišovi používať svoje ruky, nohy, ústa, aby On mohol pokračovať na tomto Čítať ďalej »


Láska v 3D! –> Dať Druhému Dobro

Láska v 3D! –> Dať Druhému Dobro

Forty For You |

Ježiš to mal vtedy s ľuďmi ťažké. Nechápali, boli tvrdohlaví, nechceli počúvať srdcom... A on sa tak snažil im pomôcť... Jeho svedectvo nebolo postavené na slovách, ale na konkrétnych skutkoch. „...keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ A dnes je tomu tiež tak... Ježiš sa snaží a napriek všetkému, aj dnes to má s nami ťažké. Tiež Čítať ďalej »


Pripravený zomrieť za pravdu?

Pripravený zomrieť za pravdu?

Forty For You |

Poznáš to, deti sa hrajú, keď zrazu príde reč o otcoch. Každý sa snaží svojho otca vyzdvihnúť a vychváliť pred všetkými. Tak isto aj rodičia, sem tam si na káve s priateľmi alebo kolegami prikrášlia realitu. „Ten môj je všemocný, najsilnejší.“ Ak mi uveríte, ak pôjdete po mojich stopách, stopách lásky môjho Otca, budete žiť naveky a smrť nebude nič v porovnaní s nekonečnou slávou v nebi. Čistá Čítať ďalej »


Pravda ťa oslobodí!

Pravda ťa oslobodí!

Forty For You |

Ježiš v dnešnom evanjeliu upozorňuje Židov, že len pravda ich môže urobiť slobodnými. Tí sa však bránia, veď sú synmi Abraháma, tak o akej neslobode to hovorí? Ježiš však vidí do ich srdca... napomína ich za neslobodu ich skutkov. Ako by to bolo, keby sa Ježiš dnes pozrel do môjho srdca? Bránil by som sa aj ja vyjadrením, že som kresťan, že všetko predsa svedomito dodržiavam? Aká by však bola Čítať ďalej »