Forty For YouBiela sobota

Biela sobota

Forty For You |

Skoro ráno, v prvý deň týždňa (nedeľa) dochádza k výnimočnému zvratu, ktorý má dosah na celé ľudstvo. Čo sa to vlastne stalo? Je pre mňa Ježiš ten, ktorého stretávam a denne spoznávam v ľuďoch alebo v osobnej modlitbe? Čítať ďalej »


Bez slov

Bez slov

Forty For You |

Dnes je zvláštny deň. V kostoloch sa neslúži klasická sv. omša, množstvo častí z obradu je len dnes, čítania, na ktorých pochopenie potrebujeme celý život, a zároveň je tento deň niektorým ľahostajný. Tento deň asi v plnosti nepochopíme. Čítať ďalej »


Láska slúži

Láska slúži

Forty For You |

Dnešným dňom začína Veľkonočné triduum, opäť vstupujeme do najdôležitejších udalostí v dejinách spásy. Zelený štvrtok je dňom pamiatky, dňom odkazov Krista pre Jeho nasledovníkov. Dnešný úryvok z Jána začína “A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.” a končí sa “Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.” . Čítať ďalej »Nechám sa milovať?

Nechám sa milovať?

Forty For You |

Veru, veru, hovorím vám: ,,Jeden z vás ma zradí.” (Jn 13, 21) Pri tejto vete v úvode dnešného evanjelia som si hneď položila otázku: ,,Ježišu, neboli predsa zradcovia dvaja?“ Zradil nielen Judáš, ale aj Peter. Tá istá situácia ale iný následok. Kde bol rozdiel? Čítať ďalej »


Z lásky dať všetko

Z lásky dať všetko

Forty For You |

Už len pár dní zostáva a Ježiš naplní to, kvôli čomu prišiel. Do domu svojich priateľov v Betánii neprichádza sám. Marta znova obsluhuje, Lazár s ním sedí pri stole a určite cíti veľkú vďačnosť za život, ktorý mu Ježiš vrátil. Je tam množstvo tých, ktorí prišli zo zvedavosti, lebo sa dopočuli o vzkriesenom Lazárovi. A mnohí z nich uveria. Čítať ďalej »Zázrak

Zázrak

Forty For You |

Zázrak. Každý sa s týmto slovom už stretol. Je to síce len jedno slovo, no toľko toho v sebe ukrýva. To obyčajné, bežné a zaužívané slovo nás vovádza do veľkého tajomstva. „Zloženie“ tohto slova ma núti zastaviť sa a premýšľať: ,,Z Á Z R A K!“ Tajomstvo, ktoré je ukryté, a predsa tak viditeľné. Je to niečo, čo poukazuje až „ZA ZRAK“ môjho srdca. Čítať ďalej »


Slová (od) Boha

Slová (od) Boha

Forty For You |

Nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo. Aké povzbudivé slová, aký poklad – denne čítať Sväté písmo. Koľkokrát očakávam odpoveď, čo mám robiť, ako sa v daný moment rozhodnúť? Čítať ďalej »