Forty For You


Boh, ktorý JE

Boh, ktorý JE

Forty For You |

Keď Mojžiša oslovil z horiaceho kríka živý Boh, možno stratil reč. Stál bosý na zemi, ktorú sám Boh označil za svätú. Stál tam so zakrytou tvárou, lebo mal strach pozrieť sa na Boha. Ale našiel odvahu na zásadnú otázku: „Kto si? Ako sa voláš?“ Boh mu povedal: „JA SOM, ktorý som (Ex 3).“ Čítať ďalej »


Pravda

Pravda

Forty For You |

Pre všetkých ľudí je prirodzené, že túžia po pravde a chcú žiť v pravde a v slobode. A Ježiš nás učí, ako začať – je treba zostávať v Jeho slove. Čítať ďalej »Svetlo

Svetlo

Forty For You |

V dnešnom svete plnom informácii, plnom dezinformácii, vo svete rozdelenom na mnoho strán, kde je lož zabalená v pozlátku pravdy a nespravodlivosť v škrupine spravodlivosti, vo svete, ktorý je rozbúreným morom, je potrebné mať nemenný a pevný bod. Čítať ďalej »Všade prorok, doma...

Všade prorok, doma...

Forty For You |

Koľko takých rečí sme už počuli! ...z toho nič dobré nepozerá...na východe nič nie je...stade ešte nič dobrého nevzišlo...z neho nikdy nič nebude...z neho nemôže byť svätec! Čítať ďalej »

Boh je verný!

Boh je verný!

Forty For You |

Aj my sme chorí, hoci nie vždy si to priznáme. Potrebujeme niekedy slovo povzbudenia, pokarhania, úsmev, objatie druhého, ktoré pôsobia pozitívne na našu chorobu. Vďaka Otcovi, ktorý si týchto ľudí používa na našej ceste uzdravovania, našej premeny! Nie je to však o nich! Čítať ďalej »