Forty For You

Viera

Viera

Forty For You |

Ježiš spoznal, že jeho krajanov zaujímajú senzácie, divy a zázraky, že ich viera v Boha je ochabnutá a vnímajú len povrchovo. Dnes sa medzi nimi nájde smutný a bezradný otec, ktorý hľadá pomoc u Ježiša, verí, že On je jediná nádej jeho syna, ktorý umiera. Čítať ďalej »


Poznanie srdcom, ktoré mení zvnútra

Poznanie srdcom, ktoré mení zvnútra

Forty For You |

„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka,aby každý, kto verí, mal v ňom večný život." Toto sú posledné slová, ktoré Ježiš adresuje Nikodémovi pri ich prvom stretnutí. Pravoverný Žida vážený člen veľrady prichádza za Ježišom,dbajúc na ľudské ohľady, v tajnosti, v tme noci. Čítať ďalej »


Pravá pokora

Pravá pokora

Forty For You |

Ježiš nám dnes vysvetľuje, čo to znamená pravá pokora. Možno máme niekedy postoj farizeja. Máme pocit, že sme sa snáď vlastnými silami stali „tými lepšími“. Touto falošnou pokorou si zatvárame srdce pred požehnaním, ale najmä pred odpustením, ktoré každý z nás potrebuje. Čítať ďalej »


Počúvaj!

Počúvaj!

Forty For You |

Prv, ako Ježiš povie učeníkovi o dôležitosti prikázania lásky,ponúka sa nám možnosť dôležitej výzvy. „Počúvaj, Izrael!“ V tejto výzve teda nepôjde len o učeníka, ktorý kladie učiteľovi otázku, ale pôjde o každého človeka, ktorý bol povolaný k životu. Čítať ďalej »Pravidlo pokory

Pravidlo pokory

Forty For You |

Zákony, pravidlá, normy spoločnosti...všetko sa stále mení, prispôsobuje požiadavkám doby. Božie zákony však ostávajú nemenné. Ak niekoho navedieš na hriech, máš hriech dvojnásobný, ak niekoho učíš zle, Božie kráľovstvo sa Ti vzďaľuje. Čítať ďalej »


Odpustenie je cesta do neba

Odpustenie je cesta do neba

Forty For You |

„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi?“ Ježiš od nás žiada mať otvorené srdce láske. Každé evanjelium, celé Ježišovo učenie je o bezhraničnej láske, najmä láske k blížnemu. Čítať ďalej »