Forty For You


Som dieťa(?)

Som dieťa(?)

Forty For You |

Som učiteľka. Hoci neskúšam ústne, len písomne, dnešné evanjelium mi príde ako typické skúšanie. Zákonník skúša žiaka. Prešiel? Na výbornú. Veď sám zákonník to napokon ocenil, keď Ježišovi hovorí, že správne odpovedal. Ale čo z toho? Ježiš nie len že zrekapituloval to, čo ľudia vedeli zo zákona. Napokon, oni ho vedeli naspamäť a veľmi dobre vedeli, ktoré je najväčšie prikázanie. On toto prikázanie Čítať ďalej »


Démon mlčania

Démon mlčania

Forty For You |

Ako vieme z náuky o anjeloch, padlý anjel, čiže démon, neposadne človeka, pokiaľ sa to nehodí jeho plánom. V úryvku čítame, že tomuto posadnutému bolo znemožnené rozprávať. Čítať ďalej »


Sedemdesiatsedem  krát

Sedemdesiatsedem krát

Forty For You |

Pri tomto evanjeliu o odpustení obrovskej dlžoby a neodpustení malej mám vždy zimomriavky. Uchváti ma veľkosť charakteru kráľa, jeho milosrdenstvo, zhovievavosť, na druhej strane spravodlivosť a prísnosť. Čítať ďalej »

Stavaj na Ježišovi

Stavaj na Ježišovi

Forty For You |

V dnešnom svete každodenných starostí je predsa náročné modliť sa. Hľadieť len na Božiu tvár. Veď nemáme čas, nemáme dostatok pokoja na premýšľanie, čas omší nám nevyhovuje ani jeden deň v týždni, ľudia sú falošní a vypočítaví... Prečo máme my byť úprimní a milí? Prežehnať sa na obede medzi kamarátmi či kolegami je nevkusné a podanie pomocnej ruky prináša len starosti navyše... Čítať ďalej »


Ako na zemi, tak aj v....

Ako na zemi, tak aj v....

Forty For You |

Všetkým veľmi dobre známy obraz boháča a Lazára. V úvode by sme všetci chceli byť boháčmi a v polovici úryvku už oveľa radšej Lazármi. Čo je však podstatnejšie, aká je naša priorita – mať sa blažene na zemi alebo v nebi? Ako sa na to pozeráme? Niektorí by sa mohli ohradiť, že toto je škatuľkovanie – si chudobný = si dobrý a si bohatý = zlý. Pozor na unáhlené závery. Čítať ďalej »


Služba, opäť tá služba

Služba, opäť tá služba

Forty For You |

Evanjelium plné protikladov. Tak by som stručne opísala Božie slovo na dnes. Ježiš už po tretíkrát predpovedá spoje utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie, vtom však pristupuje žena a snaží sa pre svoju rodinu, synov, zabezpečiť to najlepšie. Čítať ďalej »


Jozef – muž, ktorý koná...

Jozef – muž, ktorý koná...

Forty For You |

Tak ako každý z nás, ktorí sme sa narodili, máme svojich predkov, svoj rodokmeň, pochádzame od svojich rodičov, prarodičov... Nesieme si určité gény, povahové črty, odovzdávame rodinné tradície a zvyky a tiež našu vieru. Z generácie na generáciu. Čítať ďalej »