A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Zahalené kríže, Ježišovo predpovedanie smrti... Dnes je Smrtná nedeľa. Smrť... Náš Boh nám nedáva vedomie presného času našej smrti, aby sme tak boli uchránení pred paralýzou strachu.

Ježiš vedel, kedy zomrie, a mal strach. Avšak z nevýslovnej lásky k stvoreniu to spravil. Rozhodol sa obetovať, vydať sa ako zrno a odumrieť, aby ostatní mohli žiť, aby nás pritiahol k sebe.

Plug and Pray: Chvála Ti, Ježišu, že si sa pre mňa rozhodol zomrieť. Vďaka Ti za dar večného života. Vďaka Ti, Otec, že si nám dal svojho Syna a my sme tak opäť nadobudli identitu Božích detí.

V akacii: Dnes je pred nami výzva odumrieť sebe a dať sa druhým. Možno nie doslova, ale príležitostí, ako sa obetovať, je neúrekom: vstať skôr, pripraviť raňajky rodine, umyť riad, navštíviť starých rodičov, chorých priateľov, uzmieriť, vypočuť... Namiesto ležania na posteli a sladkého ničnerobenia slúžiť Bohu v blížnych.

EvanjeliumJn 12, 20-33

Bonus: Nie viac otrokom

Lucy

18.03.2018 00:00