Aká je moja modlitba?

Aká je moja modlitba?

Lk 18,9-14

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo:  "Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: "Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám."

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu." Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."


Zamyslenie

Dvaja muži vchádzajú do chrámu. Rovnako prekračujú prah chrámu. Ich kroky sú tie isté. Ale to, čo si nesú v srdciach, už rovnaké ani podobné nie je. Máme tu modlitbu, ktorá je porovnávajúca, pohŕdajúca a vychvaľujúca. Na druhej strane tu máme modlitbu, ktorá je krátka, úprimná a vychádza z tej najtmavšej komôrky srdca. Táka bola modlitba mýtnika. A k takej nás práve dnes Ježiš pozýva. Praje si, aby sme zotrvali pri ňom, nech nás trápi a sužuje čokoľvek. Praje si, aby sme pred ním len BOLI. Zotrvali bez veľkých slov. A miesto, kde zotrvávame v chráme, nech hovorí o našej láske k Ježišovi.

Plug and pray

Aká je moja modlitba? Modlím sa stále ako malé dieťa alebo som dospel a viem Ježišovi v krátkosti povedať, za čo som mu vďačný , za čo ho chcem prosiť a za čo ho chcem chváliť? Som dosť dospelý na to, aby som sa v modlitbe nesústredil len na seba a svoje potreby?

Pane, prosím Ťa o pokorné srdce, aby som sa vedel s tebou rozprávať ako s priateľom. Nech túžba v mojom srdci približovať sa k tebe, rastie každým dňom stále viac a viac.

V akcii

Dnes, keď pôjdem okolo kostola zastavím sa a len tak zotrvám pred Ježišom v tichu a zo srdcom plným lásky. 

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=JLDE5_tJ-wE 

 

Laura

17.03.2023 21:43