Ake znamenie?

Ake znamenie?

Židia pokúšali Ježiša tak, že žiadali od neho znamenie z neba. Ježiš im odpovedal, že toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.

Evanjelium: Lk 11, 29-32

 

Zamyslenie:  Koľkokrát ja prosím Ježiša o znamenie. V škole, v práci, pri ťažkých skúškach, vo vzťahoch … nech sa stane toto a potom uverím, naozaj sa začnem snažiť, budem sa vedieť rozhodnúť. Nadiktujeme Ježišovi svoje podmienky a čakáme. Možno sa niečo stane a my svoje životy zmeníme.

Problém je však v našom prístupe. Znamenie je jasná vec, ktorá v sebe obsahuje vyjavenie čohosi skrytého, tak ako Jonášovo znamenie predstavuje Kristov zostup k zosnulým a opätovný výstup a vzkriesenie z mŕtvych. Ježiš preto dodáva: lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Toto pokolenie sme aj my. Mali by sme byť otvorení, počúvať Boží hlas aj v tichu, v samote, nie cez jasné znamenia, ktoré sú len naplnením našich skrytých túžob.

 

Plug and Pray: Pane Ježišu, nežiadam od teba veľké a konkrétne znamenia. Namiesto toho Ťa chcem vidieť a vnímať Tvoju prítomnosť vo všetkom, čo prežívam. Prosím Ťa, aby som sa dokázal tešiť z každodenných malých zázrakov. Chválim Ťa za to, že to so mnou nevzdávaš a dovoľuješ mi byť v Tvojej prítomnosti.

 

V akcii: V období pôstu sa modlíme Krížovú cestu. Skúsim si dnes nájsť a vybrať svoju obľúbenú formu tejto modlitby. Pápež František nosí knižku s modlitbou Krížovej cesty pri sebe celý rok. Viac v bonuse.

 

Bonus: Krížová cesta pápeža Františka

 

 

 

 

 

Martin

13.03.2019 00:15