Aký zmysel má utrpenie?

Aký zmysel má utrpenie?

V dnešnom evanjeliu čítame o uzdravení človeka, ktorý bol chorý 38 rokov. Prečo Boh nechal 38 rokov čakať tohto človeka na uzdravenie a prečo ho neuzdravil hneď?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Aj my sami máme podobné otázky v našich životoch. Prečo nás Boh necháva čakať? Prečo neodpovedá na naše modlitby? Prečo nás hneď neuzdraví?

Mnohí ľudia majú problém pochopiť, ak je Boh dobrý, prečo musí toľko ľudí na svete trpieť.  Svätý Pavol v liste Rimanom veľmi dobre odpovedá na túto otázku a hovorí: „Tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28), teda aj choroba a utrpenie. Ak Boh dopustí na nás utrpenie, našou úlohou je pýtať sa ho, čo nás chce skrze toto obdobie naučiť, a ako mu skrze toto všetko môžeme slúžiť. Nikto nám nikdy nedá presné odpovede, prečo Boh utrpenie dopustí, a nie vždy je našou úlohou to pochopiť. Našou úlohou je dôverovať Bohu, že je dobrý vždy, v každom čase. Ak na nás Boh dopustí utrpenie, vždy nám dá silu aj prejsť skrze neho, ako hovorí aj svätý Pavol: „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10,13).

Evanjelium: Jn 5, 1-3.5-16

Plug and PrayPane Ježišu, ďakujeme Ti, že si na seba zobral všetky naše bolesti, trápenia a starosti. Ďakujeme Ti, že Ty, ako človek, si všetko prežíval spolu s nami – fyzickú bolesť, samotu, strach, aj akúkoľvek inú formu utrpenia. Ďakujeme Ti, že čímkoľvek si prechádzame v živote, nikdy nie sme sami. Pomôž nám upriamiť svoj pohľad na Teba, aby sme napriek utrpeniu, ktoré prežívame, vedeli byť vďační. Prosíme Ťa, daj nám väčšiu vieru, aby sme nielen ústami, ale aj celou našou dušou vyznávali, že Ty si dobrý.

V akcii: Odovzdaj dnes v modlitbe Bohu všetko, čo ťa trápi.

BonusKrátke video, v ktorom otec Ján Buc vysvetľuje, či je uzdravenie vždy Božia vôľa.

 

Monika

16.03.2021 00:00