Boh, ktorý JE

Boh, ktorý JE

Keď Mojžiša oslovil z horiaceho kríka živý Boh, možno stratil reč. Stál bosý na zemi, ktorú sám Boh označil za svätú. Stál tam so zakrytou tvárou, lebo mal strach pozrieť sa na Boha. Ale našiel odvahu na zásadnú otázku: „Kto si? Ako sa voláš?“ Boh mu povedal: „JA SOM, ktorý som (Ex 3).“

Evanjelium: Jn 8, 51-59

 

Zamyslenie: A o stáročia neskôr prichádza Ježiš. V konfrontácii so Židmi sa verejne predstavuje: „Prv, ako bol Abrahám, JA SOM.“ Nemožno sa čudovať, že boli pohoršení a dotknutí. Ten Ježiš, mladý muž, v podstate obyčajný človek, ale predsa „učiteľ s mocou“ (Mt 7, 29), sám seba predstavuje rovnakými slovami ako ich Boh, Boh, na ktorého sa báli pozrieť, ten, pred ktorým si vyzúvali obuv a kvôli ktorému plnili 613 prikázaní židovského Zákona. A zrazu uprostred nich stojí Ježiš, jasne hovorí: „JA SOM“ a stáva sa mostom medzi Starým a Novým zákonom. Skladá z pliec ľudí ťarchu starozákonných príkazov, zákazov a pravidiel a nahrádza ich prikázaním lásky. Ukazuje nám, že Boha môžeme volať Abba – Otče, Ocko, Otecko (Rim 8, 15) a že mu môžeme hľadieť priamo do tváre. A aj keď sa všetko zmení, zrúti či zničí, On ostáva. Vždy bol, je a navždy bude. BOH, KTORÝ JE. A my sme jeho novozákonným ľudom.

 

Plug and Pray: Otče, vo svete plnom zla, násilia, klamstva a korupcie neustále hovoríš: „JA SOM.“ Daj mi otvorené srdce, aby som Ťa počul a nasledoval, aby som bol svedkom Tvojej lásky a dobroty. Aby som prinášal svetu pokoj, nádej a radosť. A keď budem sám, nepochopený, považovaný za naivného, hlúpeho alebo idealistického rojka, práve vtedy mi daj, prosím, nanovo pocítiť, že TY SI. 

 

V akcii: Skús si uvedomiť, že Boh je neustále prítomný v Tvojom živote. Vďaka Ježišovi sa ho nemusíš báť, nemusíš sa pred ním vyzúvať ani si skrývať tvár. Môžeš byť pri ňom celkom blízko. Skús Ho vidieť „na vlastné oči“ v ľuďoch okolo seba a svojím správaním a konaním im ukáž, Komu si uveril, na Koho si stavil celý život a Koho nasleduješ. Buď k nim milosrdný, dobrý, milý a ľudský. Aby cez Teba zažili, že BOH JE.

 

Bonus: Viem, že On žije! 

 

 

 

 

Mária

11.04.2019 00:15