Boží marketing z Božej sporiteľne

Boží marketing z Božej sporiteľne

V dnešnej dobe sa odvšadiaľ na nás valí reklama. Marketing sa snáď nikdy predtým netešil takej dôležitosti. Ak chceš, aby o tebe všade hovorili, o tvojej značke, o tvojich produktoch, musíš mať dobrú reklamu. Dobrá reklama zasiahne veľa ľudí. Čím viac sa o nej hovorí, čím je viditeľnejšia, tým sa produkt lepšie predáva a ty dosahuješ väčší zisk.

Boží marketing je však iný.  Nie je dôležité, aby ostatní videli ako sa modlíš. Miluje ťa bez ohľadu na tvoje snahy a výkony. Boha svojou krásnou reklamou neoblafneš. On ťa pozná. Áno pozná ťa a miluje ťa. Presne teba „se vším všudy“. Jediné, o čo stojí, si ty a tvoje úprimné srdce. Smutné, veselé, doráňané, dobité, vďačné, nevďačné, roztržité, ukrivdené… akékoľvek, hlavne tvoje. Pretože len tvoje úprimné srdce dokáže s Bohom vytvoriť tú jedinečnú a hlbokú duchovnú intimitu. Nemusíš veľa hovoriť. Hlavne nezabudni, že čím úprimnejšie sa modlíš, tým viac si ukladáš „investície“ do Božej sporiteľne. Boh rozumie aj tomu, že sa Ti práve nechce alebo že to ide ťažko. Povedz mu to v hĺbke srdca, ale hlavne sa na nič nehraj. On to pochopí 😉

A to, aký bol náš celoživotný marketing a naše životné investície uvidíme až v účtovnej závierke sv. Petra.

Ale nemajme strach, lebo „TVOJ OTEC ŤA ODMENÍ, LEBO ON VIDÍ AJ V SKRYTOSTI“

EvanjeliumMt 6, 1-6. 16-18

Plug and Pray: Pane, tak veľmi túžim po ocenení. Tak veľmi chcem, aby si ma ostatní všimli. A tak mi niekedy málo záleží na tom, čo si o tom myslíš Ty. Prepáč mi Pane, že mi tak často záleží na názore a mienke niekoho iného a nekonám tak, ako a k čomu ma Tvoj hlas vyzýva. Pane, pomáhaj mi prosím zostať stále autentický, ako Tvoje úžasné originálne stvorenie.

V akcii: Posnaž sa dnes aj napriek ruchu dňa na chvíľku sa zastaviť, spomaliť, stíšiť a spojiť sa v hĺbke svojho srdca s Tvojím Bohom. Už sa Ťa tam nevie  dočkať :)

Bonus: „A tak sa dnes modlím, buď vôľa tvoja aj keď iná je než tá moja, buď všetko, čo chceš Ty...“ 

LaMa

17.02.2021 00:00