Božia blízkosť

Božia blízkosť

Slepec v dnešnom evanjeliu patril medzi ľudí na okraji spoločnosti. Nikto sa o neho nezaujímal. Bol považovaný za hriešnika aj keď neurobil nič za čo by ho spoločnosť mohla odsudzovať.

Každý deň žobral pri rybníku Siloe a asi si nikdy nemyslel, že jedného dňa bude vidieť. Zrazu okolo neho ide Ježiš a radikálne zmení jeho život. Najprv uzdraví jeho fyzickú slepotu a potom duchovnú.

Duchovná slepota sa týka každého z nás. Častokrát sme ako emauzkí učeníci. Kráčame s Ježišom no pritom máme pocit, že je niekde ďaleko od nás, no pritom je s nami a vidí naše zranené srdcia. A nielen že ich vidí, ale chce ich aj uzdraviť. Pán celého sveta a vesmíru sa zaujíma o každého z nás a chce nám dať všetko, čo potrebujeme. Nielen niečo, ale úplne všetko. A preto už nemusíme žiť v strachu a beznádeji lebo ako aj svätý apoštol Pavol hovorí: „Boh chcel aby v ňom prebývala všetka plnosť “ (Kol 1,19). A keďže v Bohu máme všetko čo potrebujeme tak vždy keď máme pocit, že nám niečo chýba stačí ísť za ním lebo on má hojnosť všetkého.

Evanjelium: Jn 9, 1-41

Plug and Pray: Ježišu, ďakujem ti, že ty si Bohom, ktorý sa zaujíma o všetko, čo prežívam a nosím vo svojom srdci. Vďaka ti za tvoju blízkosť, ktorá je prejavom tvojej lásky ku mne. Ďakujem ti, že ma tak veľmi miluješ a túžiš byť tak blízko mňa, že si sa ty sám rozhodol prebývať vo mne. Len ty mi vieš dať všetko čo potrebujem. Prosím ťa, otvor mi oči, aby som ťa viac videla, otvor mi uši aby som ťa viac počula. Po ničom v živote netúžim viac ako po tebe.

V akcií: Pokús sa dnes pred tým ako vstúpiš do modlitby stíšiť aspoň na 5 minút a sústrediť svoju myseľ viac na jeho blízkosť.

Bonus: Timothy Zranené vtáča

Monika

22.03.2020 00:00