Buď, kde si

Buď, kde si

Evanjelium: Jn 12, 1 – 11

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“

Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.


Zamyslenie: Hovorí sa, že z plnosti srdca hovoria ústa. Za každým skutkom stojí úmysel srdca a to dáva danému skutku hodnotu. Ježiš, Mária, Lazár, Marta aj Judáš – každý z nich mu dali určitý zmysel. Ježiš trávi naplno čas so svojimi priateľmi. Marta svojím ochotným srdcom slúži tomuto spoločenstvu. Možno rozmýšľala, že by radšej robila niečo iné, že by radšej sedela pri stole s Ježišom, ale my ju vidíme, ako v tichosti slúži. Nefrfle, premýšľa a v tichosti sa daruje. Lazár sedí pri Ježišovi, stoluje s ním, počúva ho. Mária vzala nádobu vzácneho oleja, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Tento olej bol veľmi drahý, Máriin hosť ešte vzácnejší a Mária sa rozhodla dať mu zrejme to najlepšie, čo doma mali. Pri stole už obsluhovala jej sestra, ona mu poslúžila tým, že ho pomazala, Ježiš pri nej dokonca mohol zrelaxovať. Judáš rozmýšľal podľa svojho chamtivého srdca, hoci jeho starosť o chudobných vyzerá veľmi nezištne. Ohriakol ženu, hoci ona mala dobrý úmysel. Koľkokrát sa aj nám stane, že ak niekto robí nejakú vec inak, než si my predstavujeme, začneme ho kritizovať, urobíme tú vec za neho, lebo máme lepší nápad, rozhorčíme sa? Výsledok tohto nášho zmýšľania neprináša dobré ovocie pre naše okolie, slobodu a radosť nášho srdca. Boh predsa túži po tvojej slobode!


Plug and Pray: Pane Ježišu, odpusť mi moju pýchu, že pre ňu trpíš ty, moje okolie a zbytočne i ja. Stvor vo mne pokorné a tiché srdce podľa svojho srdca.

V akcii: Vždy, keď budeš mať tendenciu pre svoju pýchu zahriaknuť, skritizovať niekoho alebo nahnevať sa na niekoho, zahryzni si do jazyka, do myšlienok a radšej sa pomodli za pokoru pre tvoje srdce.

Bonus: Hymnus na lásku https://www.youtube.com/watch?v=Xnf3LHhAESM

Kikuš

 

Laura

10.04.2022 21:03