Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!

Pán Boh ti hovorí, aby si sa aj dnes snažil/a svojimi skutkami a postojmi pripodobňovať Jemu. Túži po tom, aby si ako Jeho dieťa prinášal/a svetlo všade, kam dnes prídeš. Chce premieňať tvoje srdce a použiť ho, aby skrze teba tvoji blízki pociťovali Jeho lásku.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Pozýva ťa žiť hodnoty nebeského kráľovstva už tu na zemi (veď už si určite najmenej stokrát počul: Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.:)). Možno práve cez teba sa Boh dnes chce dotknúť srdca niekoho, chce aby si prinášal/a Jeho pokoj. No neočakáva, že to všetko zvládneš len pomocou tvojich síl. On sám chce, aby si mu odovzdal/a všetky tvoje dary, talenty a túžby, aby si sa mu ty celý, celá odovzdala s dôverou, že si ťa použije tam, kde ťa potrebuje, presne tam, kde teraz si. Pozýva ťa k tomu, aby si aj dnes bol/a nositeľom, nositeľkou Jeho milosrdnej lásky, nie odsúdenia. Najprv sa však musíš naučiť byť milosrdným k sebe samému, pripustiť, že aj ty si slabý a hriešny. No Pán Boh ma aj práve pre teba úžasný a jedinečný plán svätosti, každý deň obmýva tvoje srdce milosrdenstvom a chce, aby si to, čo dostávaš od Neho, dával/a ďalej. Chce, aby si v slobode Božieho dieťaťa bol milosrdný, nesúdil, neodsudzoval, odpúšťal a nezištne dával. No aj keď sa ti to nebude dariť, vedz, že na to nie si sám/sama, že ti dáva svojho Ducha, ktorý si pripravuje a stále premieňa tvoje srdce, aby bolo čoraz viac podobné svojmu Tvorcovi. Tvojím priateľom na tejto ceste môže byť aj bl. Carlo Acutis, ktorý sa spoliehal na Boha a často si opakoval: „Nie ja, ale Boh.“

EvanjeliumLk 6, 36-38

Plug and pray: Pane, nanovo Ti chcem odovzdať moje srdce ochotné prinášať Krista, aby ho Tvoj Duch premieňal a pripodobňoval tomu Tvojmu. Aby mohlo čerpať z Tvojho milosrdenstva, a tak stále odpúšťať a neodsudzovať. Amen.

V akcii: Dnes sa budem snažiť byť viac milosrdný k sebe, ak sa mi niečo nepodarí, ale aj k druhým, ak ma v niečom sklamú. Pozvem Ducha Svätého do môjho srdca, aby ho premieňal, napríklad aj modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.:) 

Bonus: Premena

Túžim ťa milovať


 

Edit

01.02.2021 00:00