Byť ako Ježiš

Byť ako Ježiš

Mt 18, 21-35

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘  A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Zamyslenie: Ak by si sa stretol s Ježišom, ako by si chcel, aby zareagoval? Nahnevane, smutne, radostne, milo, pokojne? Myslím, že túžiš, aby to stretnutie bolo príjemné a radostné. Ježiš sa istotne poteší vždy, keď si z lásky k nemu nájdeš na neho čas, vykonáš nejaký dobrý skutok alebo dodržíš stanovený pôst. Miluje ťa v každom čase a odpustí všetky hriechy, keď ho o to úprimne poprosíš. Aké sú tvoje stretnutia s ľuďmi, ktorých dennodenne stretávaš? S pani upratovačkou na chodbe, s rodičmi, priateľom, deťmi? Stretávaš sa s nimi s radostnou tvárou plnou prijatia a lásky? Alebo si voči nim nevrlý, netrpezlivý, neochotný pomôcť? Mnoho ľudí si svoje zlé reakcie ospravedlňuje slovami: Som unavený. Som hladný. Mám toho dnes veľa. Tvoji blížni nie sú vinní za tvoju únavu, tvoj hlad a tvoje povinnosti. Ak nás Boh miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. V opačnom prípade sa budeme trápiť aj my, aj naše okolie.

Plug and Pray: Ježišu tichý a pokorný srdcom pretvor moje srdce podľa tvojho srdca.

V akcii: Skús pri každom stretnutí milovať svojho blížneho ako Ježiš miluje teba.

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I&t=3s

Laura

13.03.2023 21:37