Byť dokonalý ako náš nebeský Otec v LÁSKE

Byť dokonalý ako náš nebeský Otec v LÁSKE

V dnešnej dobe sa na nás zo všetkých strán hrnú požiadavky o dokonalosti. Instagram nám vraví, že musíme mať dokonalú postavu a výzor, Facebook, že musíme navštíviť všetky dokonalé dovolenkové destinácie, ako naši priatelia, šéf od nás chce dokonale vykonanú prácu, učitelia dokonale naučenú látku, manžel túži po dokonalej manželke, ktorá mu splní všetko, čo mu vidí na očiach, rodičia po dokonalých deťoch, ktoré netreba vychovávať a deti po dokonalých rodičoch, ktorí im budú rozumieť a nebudú ich trestať.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

A tu zrazu aj Ježiš vraví o tom, že máme byť dokonalí, ako je náš nebeský Otec? Nie je toho nejako veľa? Ako mám zvládať napĺňať všetky tieto požiadavky?

Nemáš zvládať spĺňať všetky. Stačí, keď sa budeš snažiť pripodobňovať v dokonalosti nášmu Otcovi a MILOVAŤ bez rozdielu. Viem, nie je to najľahšia požiadavka, no pokiaľ budeme mať na pamäti len to, že treba milovať aj tých, ktorí nám ubližujú a nenávidia nás, náš Otec nás odmení tým, že budeme dosahovať „dokonalosť“ aj v ostatných oblastiach – zrazu budeme lepšími manželmi či manželkami, dokonalejšími rodičmi či deťmi, šikovnejšími zamestnancami či študentami, budeme lepšie vyzerať, lebo z nás bude vyžarovať Láska sama. A to sa oplatí, či nie?

EvanjeliumMt 5, 43-48

Plug and Pray:

Pane, ďakujem Ti, že si nám dal do života výzvu stávať sa čo najpodobnejšími Tebe, dokonalému Otcovi, a že si nám dal zároveň aj návod, ako na to. Uč ma, prosím, milovať bez rozdielu a pomáhaj mi v tomto predsavzatí aj vytrvať.

V akcii: Pomodli sa dnes za všetkých tvojich nepriateľov či ľudí, s ktorými nemáš dobrý vzťah a vyber si jedného, s ktorým sa pokúsiš ten vzťah nejako vylepšiť (alebo za ktorého sa budeš aspoň pravidelne modliť).

BonusLáskou zmeniť svet (2. týždeň) - Milujem nepriateľov (Odpúšťam druhým) - YouTube

Saška

27.02.2021 00:00