Cesta kríža, cesta k slobode

Cesta kríža, cesta k slobode

Čo nám to Ježiš dnes ponúka? Kríž, utrpenie, zapieranie seba samého. On sám prijal a prešiel touto cestou zapierania, utrpenia a napokon smrťou na kríži. Mal na to dôvod: darovať nám život a slobodu, večný život a slobodu Božích detí.

Žiadne utrpenie a smrť by nemali zmysel, ak by po nich nenasledovalo zmŕtvychvstanie. Nasledovať Ježiša znamená vziať svoj kríž. Každý z nás ten svoj. Je to jediná cesta, ktorá vedie od nášho sebectva, falošnej slávy a otroctva hriechu k slobode Božieho dieťaťa. Ježiš nás pozýva kráčať s Ním. Pozýva nás na  cestu: nebyť viac otrokom tohto sveta, ale byť slobodným Božím dieťaťom.

EvanjeliumLk 9,22-25

Plug and Pray: Môj Ježiš, Ty mi ponúkaš kríž a utrpenie, a ja tomu celkom nerozumiem a nemám na to síl. Viem, že Ty ma nenecháš samého. Ty si ten prvý, kto nesie môj kríž so mnou. Pretože som tvojím dieťaťom a Ty mi chceš dať slobodu.

V akcii: Nájdem niekoľko vecí, ktorých sa dnes zrieknem a obetujem to za obete pandémie: zrieknem sa sladkostí, Facebooku, hry na PC, pozerania seriálu alebo nájdem niečo iné.

Bonus: Jerichové trúby – nevieš odkiaľ a kam

 

Katka

18.02.2021 00:00