Čo je mojím pokušením?

Čo je mojím pokušením?

Evanjelium: Lk 4, 1-13

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“

Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“

Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“

Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.


Zamyslenie: Veru chce to poriadnu silu po štyridsaťdňovom pôste na púšti s pocitom hladu povedať: “Nielen z chleba žije človek.” Ak niekto v tomto momente začne namietať, že pre Ježiša to bolo jednoduchšie, lebo je Boh, treba mu pripomenúť, že je aj človek! To znamená, že rovnako cítil hlad, smäd, únavu alebo iné veci, presne ako my.
Odolať pokušeniu môže byť aj “ľahké” – pre mňa nie je problém odmietnuť cigaretu či pohárik alkoholu. No postavte predo mňa chutný koláčik alebo dobrú kávu…
Dôležité je však vedieť o našich pokušeniach a spoznávať ako škodia mne alebo druhým. Na základe toho rozlíšiť, či nepochádzajú od diabla. V takom prípade sa treba pripodobniť Ježišovi a rezolútne odmietnuť všetky diablove ponuky.  

 

Plug and Pray: Pane, daj mi, prosím, silu zvíťaziť v dnešný deň nad pokušeniami, ktoré na mňa prichádzajú. Pomôž mi nájsť spôsob ako ich zdolávať a prijmi moju obetu, ktorou sa ich zriekam. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.


V akcii: Skúsim si dnes napísať tri veci, ktoré sú pre mňa pokušením a zamyslím sa, ako ich viem s pomocou Boha prekonávať. Ak je, napríklad, mojím pokušením robiť všetko preto, aby som sa neučil alebo nerobil prácu, ktorú mám vykonať, začnem túto aktivitu modlitbou o pokoj a sústredenie. Potom odložím všetko, čo ma ruší, a môžem začať.


Bonus: Síce dnešná nedeľa má v názve pôstna, avšak nedeľa nie je dňom pôstu. Takže s pokojom si dopraj koláčik, kávu alebo si pozri svoj obľúbený film/seriál – jednoducho urob to, čoho sa počas pôstu zriekaš.

 

Podcast: https://lnk.sk/rxr6


Jakub ASC

Laura

05.03.2022 21:43