Daj nám silu

Daj nám silu

Evanjelium: Jn 13, 21-33. 36-38

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.

Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“

Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“

Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“

Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“

Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“


Zamyslenie: Nikto z nás nechce byť Judášom, ktorý zradí Ježiša. Ale pravda je, že občas ním sme všetci. Každý z nás niekedy zradí. Avšak jedno, čo nevidíme a čo nevidel ani Judáš je, že nezrádzame primárne Ježiša, ale sami seba. To, čo nám Ježiš ukazuje je, že sami si spôsobujeme utrpenie tým. ako sa rozhodneme. A on chce byť s nami, aj keď zlyháme, len mu to musíme dovoliť. 


Plug and pray: Pane sme slabí a padáme. Prosím ťa daj nám silu sa na Teba pozrieť aj napriek pádu a dovoliť Ti, aby si nám pomohol vstať. 


V akcii: Dnes padni tak inak, padni na kolená a len počúvaj čo ti Boh chce povedať. 


Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=OY5nIUaFmyE


Danka

 

Laura

11.04.2022 21:06