Si povolaný milovať a byť milovaný

Si povolaný milovať a byť milovaný

„Choďte, oznámte mojim učeníkom, aby šli do Galilei.“ Ježiš sa zjavil najprv ženám pri hrobe, a potom učeníkom v Galilei. Galilea je podľa Biblie miesto, kde Pán povolal prvých apoštolov. Miesto, kde Peter, Ondrej a iní našli svoje povolanie.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Galilea je miesto, kde sa Pán dotkol prvých učeníkov, kde aj nás pozval vydať sa na dobrodružstvo s ním. Spoznali sme ho, zažili sme jeho bezpodmienečnú lásku k nám a slobodne sme sa rozhodli nasledovať ho.
Odvtedy sme ho mnohokrát zradili ako Peter či Judáš. Utiekli sme od neho, nestáli sme pod jeho krížom pre naše zlé rozhodnutia. Pán to vie a napriek všetkému po nás stále túži. Keď sa rozhodol dať nám zakúsiť svoju lásku, nejaký „wuau“ moment v jeho blízkosti, nebola to pre neho jednorazová záležitosť. V živote s Bohom nejde o to zažívať takéto chvíle každý deň, môžeme sa k nim však vždy vrátiť.

Ak máš stále pochybnosti, strach, úzkosť, padneš, spomeň si na svoju Galileu, miesto, kde si zakúsil, že Boh existuje a že je Láska. Ak prídu ťažkosti v práci, manželstve, vzťahoch, vráť sa do Galilei a pripomeň si to. Si povolaný milovať a byť milovaný.  

Evajelium: Mt 28, 8-15

Plug and Pray: Ocko, zradil som Ťa mnohokrát, zradil som svoje povolanie, ale ty si to so mnou nevzdal. Ďakujem! Príď, Duchu Svätý, veď ma a uč ma žiť cnostný život.

V akcii: Spomeň si dnes na chvíľu, keď si najintenzívnejšie zakúsil Božiu lásku. Ako si sa pri tom cítil? Užívaj si tento pocit aspoň pár sekúnd.

Bonus: Duchu svätý si tu vítaný

 

Kika

05.04.2021 00:00