Dve postavy v nás

Dve postavy v nás

Dve postavy, ktoré prichádzajú do chrámu. Jeden vidí seba a jeho modlitba je plná „ja“, vystačí si sám, nepotrebuje Boha. Druhý nemá odvahu ani oči zdvihnúť pre svoje hriechy, prosí o milosrdenstvo a dostal dar odpustenia. Ktorá postava sme my?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Obidve postavy sú v nás, sme trochu ako farizej a trochu ako mýtnik. Farizej v nás sa chváli svojím úspechom – ako dobre sa postím, ako chodím do kostola, ako sa snažím neurobiť chybu, ale zabúda, že to všetko je Božia milosť a dar. Mýtnik v nás zase uznáva svoju hriešnosť, ale nemá odvahu potrénovať v čnostiach a na zmenu života. Ježiš nám ukazuje, že farizej v nás potrebuje k modlitbe pokoru a mýtnik zas odvahu začať konať dobro. Neustály boj pýchy a pokory v nás skončí uznaním Boha za nášho Pána, darcu milostí a odpustenia.

Evanjelium: Lk 18, 9 – 14

Plug and Pray: Ježiš, ty si môj Pán, skláňam sa pred tebou a ďakujem za tvoje odpustenie, keď som si chcel vystačiť sám, keď som zabudol, že bez tvojej milosti som ničím. Uč ma pokore, ty si tichý a pokorný srdcom, premeň aj moje srdce.

V akcii: Pomodlím sa modlitbu za pokoru a vyberiem si jednu vec, kde môžem svoju pokoru vyskúšať.

Svätá Matka Tereza, prosím, pomôž mi modliť sa tvojimi slovami s pokorným srdcom:

Pane, keď som hladná, zošli mi niekoho, kto potrebuje nasýtiť.

Keď som smädná, zošli mi niekoho, kto potrebuje dať napiť.

Keď je mi zima, zošli mi niekoho, kto potrebuje zahriať.

Keď som smutná, zošli mi niekoho, kto potrebuje potešiť.

Keď som chudobná, zošli mi niekoho, kto je chudobnejší než ja sama.

Keď nemám čas, zošli mi niekoho, kto potrebuje vypočuť.

Keď som potupená, zošli mi niekoho, koho by som mohla pochváliť.

Keď strácam odvahu, zošli mi niekoho, kto potrebuje povzbudiť.

Keď cítim nepochopenie, zošli mi niekoho, kto potrebuje objať.

Keď sa necítim milovaná, zošli mi niekoho, kto potrebuje lásku.

BonusAko sa môžeme cvičiť v pokore: Rady sv. Matky Terézie z Kalkaty

Čo najmenej o sebe hovoriť.

Nezaoberať sa príliš sám sebou.

Nechcieť usmerňovať záležitosti iných.

Radostne prijímať opačné názory a napomenutia. Nevšímať si chyby iných.

Ustúpiť v diskusii, aj keď mám pravdu.

Byť láskavý a milý, aj keď ma niekto pobúri.

Prijímať nevšímavosť.

Vybrať si vždy to, čo je ťažšie.

Vyhýbať sa zvláštnostiam.

 

 

 

Katka

13.03.2021 00:00