Idem vpred

Idem vpred

Jn 13, 21-33. 36-38

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“


Zamyslenie: Jeden z vás ma zradí. Kým nezaspieva kohút, zaprieš ma. Nepôjdeš tam, kam pôjdem ja. Zradíte ma a zapriete. Viem to dopredu, no predsa idem vpred. Viem, čo sa udeje, viem, čo ma čaká. Sú to chvíle, hodiny a dni trápenia, bolesti a smútku. Viem, čo ma čaká a viem, že ma všetci opustíte, ostanem sám a nik pri mne nebude stáť. 

Viem to No predsa... idem vpred. Nevzdávam to a nehľadím nikam inam len tam, kam kráčam. Záleží mi na vás i keď vy si nevážite moju obetu. Záleží mi jedine na vašej spáse a večnom živote. Vaša budúcnosť a nádej je pre mňa oveľa viac ako môj vlastný život, ako uznanie a pocta. Kráčam vpred a nehľadím na to, čo vy. Idem, lebo viem, že je to vôľa Otca a jediná cesta, ako vás dostať do Jeho milujúceho náručia. Idem vpred...

 

Plug & Pray: Ježiš, wau, ďakujem! Neostáva mi nič iné ako len v nemom úžase pred Tebou stáť. Vedel si to a predsa si šiel vpred. Bože, tak veľmi Ti ďakujem, že si obetoval svojho Syna, aby sme mohli večne žiť. Ďakujem, že si tak veľmi po nás túžil. Neviem, ako Ti prejaviť vďačnosť a neviem, či vôbec niekedy dokážem mojím človečenstvom vyjadriť, aký úžasný si! Vďaka za Tvoju obetu, lásku a oddanosť. Amen.

V akcii: Vezmi do rúk Bibliu a čítaj, žalm 116 - čaká na Teba : ) Veď predsa: čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?  

Bonus (myšlienka): „Obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.“ Ž 116, 17

Veronika

 

Laura

03.04.2023 21:45