Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet

Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet

Každý z nás žijeme v spoločnosti, ktorá má nejaké nepísané pravidlá. Často sa rozhodneme prijať tieto pravidlá hry.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Správame sa naoko milo k ľuďom, ktorí nám (podľa nás) ublížili. Chodíme do práce načas, aby nám šéf nič nevyčítal. Snažíme sa viesť kvalitný duchovný život, aby sme boli sami so sebou spokojní.

Akokoľvek sa snažíme byť úspešní, vyhnúť sa trestu alebo uspokojiť nároky (vlastné aj iných ľudí), na púti do nebeskej vlasti nás to posunie menej (ak vôbec). Práve kvôli dnešnému slovu: ak to nerobíme z lásky k Bohu, alebo z lásky k blížnemu, robíme menej dôležitú vec.

Znamená to prestať chodiť do práce načas? Alebo prestať sa rozprávať so svokrou? Práve naopak – znamená to robiť tieto činnosti s nanovo objaveným zmyslom. Dnešné evanjelium nás pozýva usporiadať si naše motivácie.

Evanjelium: Mk 12, 28b-34

Plug and PrayPane, ty ma poznáš, ty vieš, aké rôznorodé sú moje motivácie a koľko málo z nich vedie k tebe. Prosím, usporiadaj moje dôvody: odstráň pokrytectvo, strach, sebestačnosť a premiestni na prvé miesto vzťah k tebe a k blížnemu. Ja viem, že aj keď sa budem z celej sily snažiť, sám nezvládnem mať nezištne rád. Daj mi svoju milosť vedieť milovať.

V akcii: Nechoď dnes/zajtra do práce načas kvôli šéfovi, ale kvôli službe, ktorú v tej práci vykonávaš. (Uprav si podľa tvojho stavu - študent, matka atď.)

Bonus: Ubi Caritas

 

 

Pepo

12.03.2021 00:00