Ja som...

Ja som...

Evanjelium: Jn 8,12-20

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

 

Zamyslenie: 

Páči sa mi Ježišova suverenita. Úplne to srší z dnešného evanjelia. Vie, kým je, stojí na tom a neváha to komunikovať aj ďalej. Zvlášť v situácii, kde sa ho snažia, vtedy uznávané autority, spochybniť a umlčať.

V kontexte môjho života to otvára veľa otázok, pohľadov, zamyslení. Ako kresťan by som mal vedieť a aj vidieť moju vzácnosť, drahocennosť a jedinečnosť, s akou ma Boh stvoril a dal s láskou na tento svet. Uvedomujem si to? Viem to, kým som? Stojím na tom alebo sa neustále nechávam spochybňovať ľuďmi? Boh mi každý deň pripomína Svoju lásku rôznymi spôsobmi, hovorí mi, kým som, cez ľudí, Písmo, zvuky prírody či nečakané udalosti. Som tomu otvorený? Túžim hľadať Jeho pohľad alebo som závislý od toho, čo si o mne myslia ostatní?

 

Plug and Pray: 

Ježišu, prichádzam dnes za Tebou, lebo Ty vieš, aké je to byť človekom, aké je to byť vystavený útlaku a pochybnostiam tohto sveta. Túžim poznať pravdu o sebe. Túžim objaviť svetlo môjho života. Túžim prijať seba a svoju identitu a pevne na nej stáť. Pomáhaj mi, prosím, aby bolo pre mňa najdôležitejšie to, ako ma stvoril Otec a ako ma Ty vidíš. Otvor mi dnes môj duchovný zrak a daj mi spoznať moju jedinečnosť. 

 

V akcii: 

V dnešný deň sa zameriam na to, ako vnímam seba samého v kontexte situácií môjho života. Ako reagujem na seba, keď som v situáciách s ľuďmi? Ako reagujem pri autoritách? Prežívam vnútornú slobodu vo vzťahoch? Môžem v nich byť sám sebou a vyjadriť to, kým som? Večer v modlitbe prinesiem tieto pohľady a skúsenosti pred Boha a poprosím ho o múdrosť, ako sa v tom posunúť ďalej.

 

Bonus:

Som pozoruhodný! https://www.youtube.com/watch?v=YKBgEsH0PJc

 

Angie

 

 


 

 

Laura

03.04.2022 20:49