Je na niečo ešte dobrý pôst?

Je na niečo ešte dobrý pôst?

Ešte sme len na začiatku pôstu a už nám Boh ponúka rôzne pohľady na to, čo pôst je a ako sa postiť.

Evanjelium: Mt 9, 14-15

 

Zamyslenie: Musíme si uvedomiť, že pôst bol v tých časoch a stále je prejavom ducha pokánia, pretože človek, ktorý sa postí, obracia sa k Bohu v postoji uznania svojej závislosti a celkového osobného sebaodovzdania (F. Carvajal). Ľudia vykonávali pôst pred začatím ťažkých úloh, konali pôst a kajúce skutky (ako napr. kráľovná Ester), ak chceli odpustiť hriechy (napr. kráľ Dávid), ak chceli odvrátenie pohromy (Jdt 4, 9-13), aby dostali milosť na splnenie poslania ( Ezd 8, 23), aby sa pripravili na stretnutie s Bohom (Ex 34, 28). Preto sa nemôžeme čudovať, že Jánovi učeníci krivo pozerajú na Ježiša. Veď aj Ján sa postil na púšti a oni ho nasledovali, tak prečo to nerobil Ježiš? Nechápali a ich zmätok ešte zväčšila Ježišova odpoveď:  „Vari môžu svadobní hostia smútiť, keď je ženích s nimi?... no prídu dni, keď im ženícha vezmú a potom sa budú postiť.“  Vtedy sa učeníci nepotrebovali umŕtvovať, lebo videli Ježiša priamo, no teraz sa postiť musíme, aby sme ho videli duchovnými očami.

Neskôr, v prvotnej Cirkvi sa už dodržiaval pôst v Kristovom duchu (Sk 13,2) a sám apoštol Pavol si pridával osobné pôsty (2 Kor 11, 27 a 1 Kor 9, 27). V Katechizme Katolíckej Cirkvi sa o pôste píše, že nám pomáha získavať nadvládu nad svojimi pudmi a prispieva k slobode srdca (KKC 2042). 

 

Plug and Pray: Pane, prosím Ťa o ducha pokánia. Daj mi milosť nájsť záľubu v pokání, v ktorom sa môžem s Tebou stretnúť a zjednotiť. Očisťuj v tomto pôstom období moje srdce, aby bolo vnímavé na Teba. Pomôž mi týmto pôstom prehĺbiť môj vzťah k Tebe. Amen.

 

V akcii: Zastavme sa a pouvažujme dnes nad tým, akým spôsobom žijem ducha pokánia, ktorý od nás žiada Cirkev, pretože práve teraz je na to vhodný čas – keď sme ešte len na začiatku pôstneho obdobia. Prečítaj si o postavách alebo úryvky z dnešného zamyslenia a pozri sa na to, kde sa nachádzaš a s akým úmyslom si vykonávaš tento pôst. Nech to nie je len „ lebo musím“ alebo len zo zvyku, ale o vzťahu s Ježišom a túžbou vidieť ho duchovnými očami.

 

Bonus: Príprava na Pôstne obdobie. 

 

 

 


 

 

 

 

jozkof

08.03.2019 00:15