Ježiš, príď do mojich vzťahov

Ježiš, príď do mojich vzťahov

Evanjelium: Lk 5, 27 – 32

Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním.

Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.

Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“

Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“


Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu stretáme niekoľko zaujímavých postáv. Ježiša, ktorý povoláva, Léviho, ktorý ho nasleduje, farizejov, ktorí šomrú. Zdanlivo v pozadí sa však skrýva skupina ďalších: “A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.” Kto boli tí iní? Léviho priatelia, rodina či sluhovia? Vďaka Lévimu sa Ježiš dostáva aj k nim. Kto sú pre mňa “iní”? Mám aj ja v živote ľudí, ku ktorým sa chce Ježiš cezo mňa priblížiť? Viem mu, ako Lévi, poskytnúť svoj “dom”, aby sa mohol s týmito ľuďmi stretnúť? Alebo zaujímam voči iným postoj farizeja, ktorý šomre a označuje ich za hriešnikov?

 

Plug and pray: Ježišu, daj, aby som Ťa vpustil do svojich vzťahov a dovolil Ti tak priblížiť sa k bratom a sestrám.

 

V akcii: Vzbudím si úmysel priniesť Ježiša do dnešných stretnutí.

 

Bonus: http://spevnik.saleziani.sk/upload/9/noty-StretnutSaSLudmi.pdf

Podcast: https://lnk.sk/hnwx


Andrea Fedorková

Laura

04.03.2022 21:39