Jozef – muž, ktorý koná...

Jozef – muž, ktorý koná...

Tak ako každý z nás, ktorí sme sa narodili, máme svojich predkov, svoj rodokmeň, pochádzame od svojich rodičov, prarodičov... Nesieme si určité gény, povahové črty, odovzdávame rodinné tradície a zvyky a tiež našu vieru. Z generácie na generáciu.

Evanjelium: Mt 1, 16. 18-24

 

Zamyslenie:  Aj Jozef, snúbenec Panny Márie, bol muž pochádzajúci z rodu praotca Dávida, ktorý mal svoju povahu a žil vieru svojich predkov. Tiež mal svoje plány pre život, svoje sny a veril, že Boh ho bude sprevádzať a požehná jeho aj jeho rodinu.

Boh však vstupuje do života Jozefa iným spôsobom, ako to Jozef očakával. V jedinej chvíli sa mu zmenil celý život. Všetky sny a plány sa zrútili po tom, ako zistil, že jeho snúbenica Mária čaká dieťa, ktoré nie je jeho. V Svätom písme sa nepíše nič o tom, čo Jozef na to hovorí, ako celú situáciu komentuje, ako rozpráva s Máriou. Nie je tam zapísané ani jedno slovo, ktoré by vyriekol. Z dnešného evanjelia môžeme vidieť, ako Jozef koná. Ako skloní hlavu pred Božím synom, ktorý prichádza v tajomstve vtelenia. To nepochopiteľné tajomstvo odovzdá v dôvere Bohu. A koná. Nekomentuje situáciu, nediskutuje o tom, prečo je to tak a nie inak, čo by bolo lepšie, aký iný výhodnejší spôsob si Boh mohol zvoliť... Jozef sa skloní pred tým, ako koná Boh a prijíma Ježiša ako Božieho syna. Rozhodne sa plniť Boží plán a od tej chvíle už  nekoná pre svoje životné plány. Od tej chvíle Jozef už nežije pre seba, ale koná jedine pre Ježiša.

 

Plug and Pray: Svätý Jozef, pomáhaj nám byť ľuďmi, ktorí dokážu konať pre Božie plány.

 

V akcii: Ako je to v mojich každodenných situáciách? Zastavím sa, odovzdám sa do Božích plánov, alebo skôr začnem vyjednávať, diskutovať, komentovať, prečo takto a nie takto? 

 

Bonus: Litánie k sv. Jozefovi

 

 

 

 

 

Katka P.

19.03.2019 00:15