Kam bežím ja?

Kam bežím ja?

Mária Magdaléna bežala so správou o prázdnom hrobe; bežali aj obaja učeníci, aby nepremeškali tú veľkú udalosť... Kam bežím ja?

Evanjelium: Jn 20, 1-9

 

Zamyslenie: Bežím k Ježišovmu hrobu, k Jeho víťazstvu, k Jeho dnešnému daru pre mňa?  Kam sa náhlim celý svoj život, všetky tie dni? Za mňa i za Teba bolo draho zaplatené... Už si Ježišovi poďakoval za dar večného života, za to, že je pre Teba nachystané nebo? Dnes máme tú možnosť vzdávať Ježišovi a Otcovi vďaky.

 

Plug and Pray: Chvála Ti, drahý Otec, vďaka Ti, dobrý Ježišu! Buď zvelebený naveky!  Nauč ma bežať v živote, aby som mohol na konci púte spolu so sv. Pavlom povedať: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ (Tim 4, 7).

 

V akcii:  Náhlime sa dnes do Jeho náručia a spievajme ALELUJA, si dobrý Boh!

 

Bonus: Pretože On vstal z mŕtvych! 

 

 

Lucy

21.04.2019 00:15