Každodenné znamenia Božej prítomnosti

Každodenné znamenia Božej prítomnosti

Evanjelium: Lk 11, 29-32

 

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

 

Zamyslenie: Ježiš dnes odmieta dať nespokojným ľuďom znamenia. V skutočnosti je však on sám najväčším znamením Božej lásky k nám.

Čo je znamením Božej prítomnosti a lásky pre mňa? Cez koho vnímam Božiu prítomnosť? Aké udalosti či drobnosti sa ma dotýkajú a obracajú moju pozornosť na Boha? Môžu to byť zdanlivé maličkosti ako úsmev blížneho, obľúbená pieseň v rádiu, vôňa kávy či náhodné stretnutie starého známeho. Skúsme sa zahĺbiť a precítiť svoje zmysly. Ktoré vône, obrazy, chute či melódie mnou hýbu? Lebo tam, kde sa chveje moje srdce, tam sa ku mne ozýva Boh. Chce ma stretnúť každý deň, je len na mne, či som citlivá/ý na jeho znamenia.


Plug and Pray:  Bože, daj mi dnes svojho Svätého Ducha, aby som bol citlivý na tvoje znamenia lásky ku mne.


V Akcii:  Skúsim si dnes všimnúť znamenia Božej prítomnosti a lásky.


Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=idQ1n3cdgfo

 

Podcast:  https://lnk.sk/gjwi


Aďa F.

Laura

08.03.2022 21:07