Keď je dobre...

Keď je dobre...

Ježiš nás dnes s Petrom, Jakubom a Jánom berie na horu, aby sa nám ukázal ako Boh. Chce zbúrať naše idylické predstavy o tom, kto je to Boh. Je pre nás totiž prirodzené myslieť si, že kde je utrpenie, tam nemôže byť Boh. Ale Ježiš hovorí o svojom utrpení, ktoré ho čaká. Napriek tomu učeníci hovoria “dobre je nám tu”.

EvanjeliumLk 9, 28b-36 

 

Zamyslenie: Ježiš aj nám chce otvoriť oči. Chce, aby sme ho videli aj v utrpení. Predovšetkým tam. Pretože len keď ho naozaj spoznáme, budeme v akejkoľvek situácii schopní povedať: “Ježišu, dobre je mi tu...pretože ty si tu so mnou, aj keď mi je ťažko”. Nevieme to urobiť sami, ale Ježiš nám môže dať takúto radosť, pokoj a odhodlanie ísť s ním a niesť si svoj kríž s úsmevom na perách. A to je to najlepšie a najsilnejšie svedectvo pre našich bratov a sestry, že on je naozaj živý!

 

Plug and Pray: Drahý Pane Ježišu, dotkni sa očí môjho srdca, aby som Ťa mohol vidieť takého, aký si. Ako lásku neustále prítomnú v mojom živote. Si moja sila, ktorá ma neopúšťa v radosti, ani v utrpení. Daruj mi milosť poznať Ťa, cítiť tvoju prítomnosť a svedčiť o Tebe v utrpení s radosťou.

 

V akcii: Uvedomím si dnes v ťažkej chvíli, že Ježiš je so mnou a že aj ťažkosti sú prejavom Jeho lásky. V dôvere, že on sa stará mu poviem: “Pane, dobre je mi tu, lebo si tu so mnou.”

 

Bonus: Pán nám chce pomáhať, aj keď sme slabí

 

 

 

Alžbetka

17.03.2019 00:15