Kristus ženích Cirkvi

Kristus ženích Cirkvi

Evanjelium:  Mt 9, 14 –15

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“

 

Zamyslenie: Pri čítaní tohto evanjelia mi nedá nemyslieť na môjho snúbenca a na svadby, na ktorých som bola. Všetci odchádzali veselí, a keď ženích odchádzal, zneli protestné hlasy, no nik nesmútil, veď sa mal vrátiť alebo ak nie, tak šiel možno na svadobnú cestu či domov – začať svoj nový život.

Tak ako Kristus, keď pre nás zomiera, vstáva z mŕtvych a prichádza domov k Otcovi. 

Ježiš hovorí v podobenstve o svadobných hosťoch a ženíchovi a obrazne je ženíchom On sám. Ale vieme, že On nie je obyčajný ženích, ale ženích Cirkvi, do ktorej patríme my všetci, a On si nás berie so všetkými našimi chybami, nedokonalosťami, zlyhaniami… a sľubuje nás milovať v dobrom i zlom a nikdy nás neopustiť.  Dokážem ja takto milovať? Dokážem Bohu povedať, že ho nikdy neopustím?

Plug and Pray: Pane Ježišu, miluješ ma bezhraničnou láskou, akú si ani len neviem predstaviť. Ďakujem Ti, že mi ukazuješ ako vyzerá láska. Prosím, pomáhaj mi rozdávať ďalej lásku, ktorú mi dávaš a opätovať ju aj Tebe.

V akcii: Jedným z najväčších prejavov lásky je dovoliť tomu druhému vidieť naše chyby, skús si nájsť čas na svätú spoveď, najmä ak si na nej už dlho nebol/a. 

Bonus: „Ježiš Kristus by pre teba zomrel aj keby si jediný človek na Zemi.“ Marek Orko Vácha v knihe Nevyžádané rady mládeži

Podcast:  https://lnk.sk/cuyu

Evka  

Laura

03.03.2022 22:37